Geeft u digitaal mee aan onze collectes? Uw Hulp is nodig!
Veel goede doelen missen inkomsten doordat er in Nederland geen kerkdiensten worden gehouden waar mensen kunnen geven. Ook de collectes voor onze eigen kerk lopen daardoor terug. Gelukkig kunt u uw gift gewoon digitaal overmaken voor zowel de mooie doelen van de Diaconie als voor onze eigen kerk middels de collecte ‘werk van de kerkrentmeesters’. Door middel van deze link kunt u digitaal uw geld overmaken via onze website.

Wij hopen van harte dat u aan deze oproep gehoor wilt geven en zoals we ook in de eredienst met regelmaat wordt uitgesproken: “van harte bij u aanbevolen”.

Geef een reactie