Direct naar winkel

Help ons werk te blijven maken van het Evangelie!

Wij zijn dankbaar dat vorige generaties ons de boodschap van Jezus Christus, het Evangelie, hebben doorgegeven. Wij geloven dat het Evangelie ons veel te zeggen heeft en ons leven verrijkt. Wij willen het Evangelie doorvertellen en met elkaar zoeken, leven en geloven. Vind jij het ook waardevol waar we voor staan? Wil je ons financieel steunen? Je gift is van harte welkom.

Geef direct!

Direct eenmalig geven via Ideal in onze externe webwinkel:
Ik geef 10 euro
Ik geef 20 euro
Ik geef 50 euro
Ik geef 100 euro

Collectebonnen

Nooit meer met te weinig kleingeld op zak voor de collecte? Help jezelf en ons door collectebonnen van €1,50, €1 en €0,50 bij ons te bestellen in de webwinkel. Bovendien komt je gift in aanmerking voor belastingaftrek. Zo kun je meer geven door minder belasting te betalen!

Kompas

Ook voor de betaling van het abonnement op ons kerkblad Kompas kun je terecht in onze webwinkel. Per heel jaar kost dat abonnement €18.

Protestantse Gemeente Waalwijk

De Protestantse Gemeente Waalwijk is er voor jou!

Wij vormen de Protestantse Gemeente Waalwijk. In onze geloofsgemeenschap komen mensen samen om God te eren en om zich in te zetten voor een rechtvaardige samenleving. Wij proberen een gemeente te zijn die aantrekkelijk en levendig is. Die ruimte wil bieden aan een verscheidenheid in het beleven van het geloof en waar leden zich betrokken voelen bij de kerk.
De dienst van Jezus Christus inspireert ons, zijn Geest bemoedigt ons om geloof, hoop en liefde uit te stralen.

De Protestantse Gemeente Waalwijk is ontstaan uit twee wijkgemeenten: De Kerk aan de Haven en de Ambrosiuskerk. Op 29 januari 2017 is het samengaan gevierd.

Je gift helpt
De Protestantse Gemeente Waalwijk kan jouw financiële ondersteuning goed gebruiken om een levendige en aantrekkelijke gemeente te blijven. Vele vrijwilligers zetten zich in voor de vieringen, het omzien naar elkaar en het werk in de samenleving. Daarnaast zetten we beroepskrachten in om met ons de plannen uit te voeren. Ook willen we onze gebouwen bij de tijd houden en onderhouden om elkaar in te ontmoeten. Met jouw gift maak je dit mede mogelijk!

Geef
Een gift overmaken kan op rekeningnummer NL 98 RABO 037.37.31.531 ten name van Protestantse Gemeente Waalwijk. Jouw gift maakt het verschil. Zo kunnen wij gemeente zijn en blijven en doorgaan met handen en voeten te geven aan het Evangelie.

Contact
Voor meer informatie over het geven aan de Protestantse Gemeente Waalwijk, en de verschillende vormen waarin dat kan (giften, schenkingen, collectebonnen, legaten) kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters, p/a Peter de Wit (voorzitter), tel. 0416-349220, kerkrentmeesters@pgwaalwijk.nl