Kerkanbi

ANBI

​De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie.  En dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

Voor deze ANBI status moeten gemeenten transparant online zijn en hun belangrijkste gegevens verstrekken. Die vindt u hieronder voor de Protestantse Gemeente te Waalwijk en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Waalwijk.

Protestantse Gemeente te Waalwijk
RSIN: 81.26.28.615
Contact: Postbus 196, 5140 AD Waalwijk
E-mail: kerkrentmeesters@pgwaalwijk.nl

 • Grote kerkenraad:

Voorzitter, scriba, 2 predikanten, 8 ouderlingen, 7 diakenen, 4 ouderling kerkrentmeesters, 21 werkgroepleden

 • Kleine kerkenraad

Voorzitter, scriba, 2 predikanten, 4 ouderlingen, 1 diaken, 1 ouderling kerkrentmeester

 • College van kerkrentmeesters

4 ouderling-kerkrentmeesters, 3 kerkrentmeesters

 • College van diakenen

7 diakenen (zie verder ANBI pagina diaconie)

Beleidsplan op hoofdlijnen:

 • Het getuigen van het evangelie van Jezus Christus in Waalwijk en omgeving
 • Het omzien naar (gemeente)leden
 • Het vieren van de sacramenten

Nader uitgewerkt in ons beleidsplan

Tevens is er een plaatselijke regeling opgesteld.

Beloningsbeleid:

Voor bestuurders geldt een nihil beloning.
Voor de beroepskrachten in dienst van de gemeente verwijzen we naar de regeling arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland.

Doelstelling:

Zie hiervoor hoofdstuk 1 van ons beleidsplan
Tevens verwijzen we naar de doelstelling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Jaarlijkse activiteiten:

 • Het wekelijks houden van kerkdiensten op 2 plaatsen in de gemeente Waalwijk, te weten de Ambrosiuskerk 23/9-23/3 of de Kerk aan de Haven. 23/3-23/9
 • Het bezoekwerk aan gemeenteleden en meelevenden
 • Het geven van onderricht in de vorm van bijeenkomsten Vorming en Toerusting: Programmaboekje najaar 2016
 • Het organiseren van jeugdkerk, kindernevendienst en catechesatie
 • Het organiseren van een startkamp en startzondag bij het begin van het winterwerk

Financiële verantwoording:

Voorgenomen bestedingen:

 • Predikantstractementen
 • Beheer en onderhoud gebouwen
 • Kerkelijke activiteiten
 • Afdracht landelijke quota solidariteitskas en classis
 • Muzikale ondersteuning van de gemeente
 • Bestuurskosten

 

Bezoek ons:

Kerk aan de Haven

Grotestraat 121
5141 JP WAALWIJK

Ambrosiuskerk

Ambrosiusweg 25
5142 AA WAALWIJK

Zalencentrum t Anker (naast Ambrosiuskerk)

Mgr. Prinsenstraat 7
5142 SP WAALWIJK

PGML

De Protestantse Gemeente Waalwijk is onderdeel van het samenwerkingsverband van PKN kerken
PGML : Protestantse Gemeente Midden Langstraat.
Klik hier voor meer informatie en een overzicht van de PKN kerken die hiervan onderdeel uitmaken.

Wij zijn Protestant!

Leven. Zoeken. Geloven. Dat willen wij als protestantse gemeente in Waalwijk.
In onze gemeente helpen we iedereen die meer geloof in zijn leven wil toelaten.

We ondersteunen mensen die zoeken naar God. En we zijn enthousiast over ons leven dat we met elkaar delen.

Wij vieren en zien naar elkaar om. Samen zetten we ons in voor onze jeugd, voor de samenleving en voor de verdieping van ons geloof. Neem gerust contact op als je een vraag hebt. Wij zijn er voor jou!

Ds. Bert van der Linden | 0416-332323 | 06-88446753
dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl

Ds. Marleen Bloklander | 0416-769008
dsmarleenbloklander@pgwaalwijk.nl

Bij ons in de buurt

Waalwijk ligt midden in de Langstraat. De stad is groot geworden in de schoenenindustrie, waar Greve en Van Haren de bekendste merken zijn. In het schoenenmuseum is dat te beleven. In de prachtige omgeving kun je genieten van rust en avontuur.

De Loonse- en Drunense duinen zijn om de hoek te vinden voor een spirituele wandeling. En voor een thrill-ride ligt op 5 kilometer de Efteling.

Te gast op één van de campings in Kaatsheuvel of Efteling Bosrijk? Wees welkom in onze vieringen en activiteiten om ons enthousiasme te ervaren!

Geef

Geef aan wat je waardevol vindt. Help ons werk te kunnen blijven maken van het Evangelie!

Onze gemeente steunt diverse projecten en geeft ook incidentele noodhulp voor individuele of massale nood. Steun onze diaconie daarom met een gift op NL13RABO0165864680, of geef direct.

In onze gemeente zetten vele vrijwilligers zich in voor de vieringen, het omzien naar elkaar, het onderhoud van de gebouwen en het werk in de samenleving.

Daarnaast zetten we beroepskrachten in om met ons de plannen uit te voeren. Ook willen we onze gebouwen bij de tijd houden en onderhouden om in samen te kunnen blijven komen. Met jouw gift maak je dit mogelijk!

Steun onze kerk daarom met een gift op NL41FVLB0699844967, of geef direct in onze webwinkel.

Wij zijn een ANBI-geregistreerde instelling:

ANBI kerk
ANBI Diaconie

Privacy statement