Collectes

Hoe zorgen we ervoor dat we als gemeente toch onze bijdrage leveren aan het werk van de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters? Uw gift geven kan op vier manieren: 1. Stort uw bijdrage rechtstreeks op de bankrekening en vermeldt de datum van de dienst. Diaconie

[read_more text="Lees verder" title="Lees verder" url="https://www.pgwaalwijk.nl/collectes/" align="left"]
[divider_top]