Aanstaande zondag viert de Protestantse Gemeente te Waalwijk haar lustrum. Vijf jaar geleden beklonken de wijkgemeenten Kerk aan de Haven en Ambrosiuskerk hun algehele eenwording in een feestelijke dienst. In de dankdienst om 10.00 uur in de Kerk aan de Haven blikken de gemeenteleden terug. En natuurlijk wordt er op 30 januari vooruit gekeken.

Op 29 januari 2017 zat de kerk bomvol voor het historische moment van de vereniging van wat ooit een Hervormde Gemeente en een Gereformeerd Kerk waren. De predikanten ds. Otto Grevink en ds. Bert van der Linden gingen voor. De dienst droeg als thema ‘Een weg voor samen – samen Eén’. Er hing een sfeer van nieuw elan en hoge verwachtingen. Een team van 20 ambtsdragers en 25 werkgroepleden zouden de kar gaan trekken. In de kerk zaten ook kerkgangers met gemengde gevoelens. Het oude vertrouwde ging voor hun gevoel op de schop.

De journalist van het Brabants Dagblad was naar aanleiding van de fusie zeer benieuwd naar de visie op de toekomst van de pasgeboren gemeente. Het antwoord laat zich raden. ‘De weg van samen ligt niet keurig geplaveid voor ons, maar moet nog gebaand worden’ antwoordde ds. Van der Linden. ‘We weten niet precies welke hobbels we tegen zullen komen. Dat die er zullen zijn is wel zeker.’ In middels is ‘het kind’ vijf jaar en hoe het opgroeide is bekend. Er zijn  weer enkele bladzijden aan de plaatselijke kerkgeschiedenis toegevoegd.

Twee kerkelijke culturen kwamen indertijd samen, de zoektocht naar een nieuwe identiteit begon. Voor een aantal leden ging de aanpassing aan de nieuwe situatie te langzaam, voor de ander te snel. Teleurgesteld raakten sommigen op afstand. Dingen veranderden. Ds. Otto Grevink nam een beroep naar Tilburg aan en ds. Marleen Bloklander deed haar intrede als predikant van de gemeente. In de regel bleven de leden op hun post. De gedachte ‘samen versterken we elkaar en geven we meer licht dan ‘éénpitters’ ’ smeedde een hechte band. Verkondiging, pastoraat en diaconaat kregen een nieuwe impuls.

De uitdagingen van de ontkerkelijking waarvoor de kerken in Nederland staan, gaan niet aan Waalwijk voorbij. Dus ook niet aan de Protestantse Gemeente. De coronacrisis doet een beroep op de creativiteit en de veerkracht van kerkenraad en leden. Inmiddels is de vereniging zo goed als uitgekristalliseerd. De dienst van de twee kerken, die in het verleden grotendeels langs elkaar heen leefden, zal in het teken staan van de dankbaarheid tegenover God. Want in de achterliggende jaren heeft de nieuwe constellatie in samenwerking met andere kerken kunnen doen waarvoor zij staat opgesteld. In de lustrumpreek van aanstaande zondag zal het zo worden verwoord: ‘Kerk zijn betekent vieren dat God heel dichtbij gekomen is. Hij is ons kloppend hart. Zijn hart gaat in het bijzonder uit naar mensen aan de rand van de samenleving, naar hen, die makkelijk worden buitengesloten, afgewezen of genegeerd. De kerk wil daar zijn waar God vooral wil zijn.’

Voorgangers ds. Marleen Bloklander en ds. Bert van der Linden; Vocaal Ensemble onder leiding van Marcel van der Poel. De dienst is te volgen op www.pgwaalwijk.nl/kerkomroep.

 

 

Geef een reactie