13 maart 2020 – GEEN KERKDIENST AANSTAANDE ZONDAG

Een reactie van
ds. Marleen Bloklander-de Jong en ds. Bert van der Linden.

‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.’

Filippenzen 2:4

‘Zonder kerkdienst is het voor mij niet echt zondag.’ Dat geldt voor veel leden van onze
gemeente. Helaas zullen de deuren van de Ambrosiuskerk een aantal zondagen dicht blijven.
Teleurstellend voor iedereen die er iedere week weer naar uitkijkt. We begrijpen uw
gevoelens. Hieronder leggen we uit waarom deze stap gezet is. Het vloeit voort uit wat we
zondag aan zondag horen. We hopen dat u begrip voor deze ingrijpende maatregel krijgt. Als
u met ons hierover wilt spreken, voel u vrij. Nu eerst de uitleg.

Op dit moment hebben we in Nederland en in het bijzonder in onze provincie te maken met
de verspreiding van het coronavirus. We leven mee met iedereen die erdoor getroffen is. Er
wordt met name een dringend beroep op iedereen gedaan om vooral rekening te houden
met de kwetsbare groepen in onze samenleving. Het gaat hierbij onder andere om oudere
mensen, personen met gezondheidsproblemen en mantelzorgers. Het is zaak dat zij buiten
schot blijven. En mochten zij onverhoopt toch ziek worden, dan moet er juist voor hen een
plaats in een ziekenhuis beschikbaar zijn.

Mede met het oog op deze kwetsbare groep en ter voorkoming van de overbelasting van de
gezondheidszorg heeft de overheid de maatregelen tegen het coronavirus verscherpt. Het
wordt onder meer afgeraden om bijeenkomsten met meer dan 100 personen te houden. Dit
om het risico van besmetting te verkleinen. Deze maatregel raakt onze kerkdiensten, waar
het evangelie wordt verkondigd, wij elkaar ontmoeten en onze voorbeden uitspreken. De
Protestantse Kerk in Nederland heeft het advies van het RIVM omarmd en onze kleine
kerkenraad heeft na zorgvuldige afweging gemeend de kerkdiensten tot en met 29 maart af
te moeten gelasten.

Het gaat ons als predikanten echt aan het hart, dat de kerk op zondagmorgen gesloten blijft.
En u niet minder, denken wij. Wij ervaren de eredienst als één van de hoogtepunten van ons
ambtswerk. De samenkomst van de gemeente is het hart van het kerk zijn. Toch gebeurt het
omdat de gemeente van Jezus Christus zich geroepen weet zorg voor elkaar te dragen, zoals
Hij ons heeft voorgeleefd. Als we volgens de deskundigen door ‘sociale onthouding’ de
gevolgen van de epidemie kunnen dempen, dan doen we dat. De Bijbel roept ons namelijk
op om anderen te helpen, of het nu gaat om onze vrienden of vijanden. We moeten elkaars
lasten dragen ook als dat niet altijd makkelijk is. In het bijzonder vraagt God aandacht om de
belangen te behartigen van hen die kwetsbaar zijn.

Nu de kerk gesloten is, willen we het evangelie via andere kanalen laten horen. We merken
dat er gemeenteleden zijn, die zich zorgen maken over de toekomst. Er is angst. Als
onderzoek of behandeling in het ziekenhuis is uitgesteld, kan er teleurstelling zijn. Alleen
gaanden krijgen minder bezoek. Onze gedachten en gebeden gaan naar hen uit. En
natuurlijk naar het medisch en verplegend personeel, die zich inzetten voor hun patiënten.
Met name zullen we waar mogelijk van ons laten horen via de website en Facebook. Ook de
Nieuwsbrief staat ons ter beschikking. Mocht u suggesties hebben? Laat het weten! Hoewel
we het bezoekwerk in deze periode zullen beperken, kunt u in noodsituaties uiteraard altijd
een beroep op ons blijven doen. U mag ons altijd bellen voor een luisterend oor. We zijn er
voor u en jou!

Alle kerken in de regio’s hebben nagedacht over de vraag wat te doen nu de overheid van
ons vraagt met niet meer dan honderd personen bij elkaar te komen. Eén van onze
zusterkerkenraden – de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Sprang – begon de
vergadering over eventuele afgelasting met enkele woorden uit Psalm 62, die ons een hart
onder de riem steken. We willen met deze bemoediging in deze tijd van bezinning op weg
naar Pasen eindigen:

‘Vertrouw op God, mijn volk, te allen tijde, open voor Hem uw hart, God is onze
schuilplaats.’

Ds. Marleen Bloklander – de Jong tel 0416-769008
Ds. Bert van der Linden tel 0416-332323 of 06-83446753

P.S. Aanstaande zondag zal op NPO2 een korte meditatie door ds. René de Reuver,
secretaris-generaal van de Protestantse Kerk in Nederland vanuit de kapel van de
dienstenorganisatie in Utrecht worden uitgezonden. Dit ter vervanging van kerkdiensten die
zondag niet door gaan. De uitzending wordt verzorgd door de EO.

Geef een reactie