In deze startdienst sluiten we aan bij het landelijke thema van de Protestantse Kerk in Nederland. Nu het einde van de coronacrisis in zicht komt richten de kerken zich op de toekomst met het thema ‘Uw Koninkrijk kome.” In de preek wordt een link gelegd tussen dit thema en Peter R. de Vries

“Laat uw Koninkrijk komen”, vragen we elke keer als het Onze Vader door ons wordt gebeden. De vraag is of we echt willen dat de agenda van God onze eigen agenda compleet overruled. We hebben het (te) goed. Wat ons betreft hoeft Hij zich niet te haasten. “Dat Koninkrijk van U, dat komt later wel. Wat in het vat zit, verzuurt niet.” Of zitten we er anders in? Er zijn mensen die niet kunnen wachten tot God radicaal ingrijpt! Wie dan? Hoe dan?

Jezus ziet hen. Hij laat het Koninkrijk van zijn Vader in de hemel landen op aarde. Hij geeft er in woorden en daden een gezicht aan. Hij vergaf, genas en heelde. Niet als special effects van een bijzondere persoonlijkheid. Het zijn uitingen van het Koninkrijk. En zijn leerlingen gaan in zijn spoor van bidden en werken verder.

“Laat uw Koninkrijk komen.” “Laat uw nieuwe wereld komen”, vertaalt de Bijbel in Gewone Taal. En de kerk kwam. Niet als teleurstellend surrogaat. De kerk is in het leven geroepen als de eerste vrucht van de nieuwe wereld, weet de apostel Jacobus. Let eens op wat de buitenwacht te zien krijgt als de gemeente van Jezus Christus oprecht bidt “uw koninkrijk komen” en verantwoordelijkheid neemt voor de verhoring.

Een gezegend nieuw kerkelijk seizoen toegewenst!

Lezen: Matteüs 6 : 5 – 14

‘Uw koninkrijk kome.’ (Mat. 6 : 10)

Jezus en Peter R.
Op 6 juli werd Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam. Nederland verkeerde in shock, peilde het journaal de heftige emoties. Op de plek van de aanslag werd een zee van bloemen neergelegd. Zoveel mensen waren aangedaan. Waarom? Negen dagen later overleed hij. Peter Rudolf de Vries werd opgebaard in theater Carré. We zagen op televisie maar liefst 7500 mensen defileren langs de kist. Uren stonden ze in de rij. Een bonte massa verenigd in verdriet. Waarom?

Nou, de vermoorde misdaadverslaggever bekommerde zich niet alleen om grote kwesties als Nicky Verstappen en Tanja Groen of gerechtelijke dwalingen als de Puttense moordzaak, maar ook om anonieme slachtoffers van onrecht. Mensen konden bij hem terecht. Hij werd gezien als Messias.

Nou, dat is Peter voor ons niet, maar hij doet velen aan Jezus denken. Jezus zette zich in voor de mensen die nergens terecht konden. Hij was het gezicht van een Koninkrijk van recht en gerechtigheid, aldus de evangeliën. Mensen in de kou werden door hem in Gods naam recht gedaan.

Recht en gerechtigheid
Ik citeer uitspraken van Isabelle, 23 jaar, lid van een kerk in Lelystad, om het recht en gerechtigheid van het Koninkrijk van God beter in beeld te krijgen. Concreet te maken. Isabelle shopt graag net als veel van haar leeftijdgenoten. Ze schrijft op internet: “Onlangs zijn er bijzondere dingen gebeurd in mijn denken en is recht en gerechtigheid een belangrijke rol gaan spelen. Ik heb echt een hele andere kijk gekregen op ons leven hier en hoe we hier met elkaar omgaan.” Die andere kijk is gekomen door een training bij de christelijke organisatie Youth with a Mission, Jeugd met een Opdracht. Ze vertelt:

“Ik keek naar een kledingstuk, dat ik goedkoop ergens kocht en steeds vaker zag ik de handen van een klein kindje, dat keihard er aan moest werken en er vrijwel niets voor kreeg. Tegelijk probeerde ik het te negeren, want ik wilde mijn “passie” voor winkelen en kleding niet inleveren. Toch leek ik niet te ontkomen aan de gedachten om mij meer te verdiepen in fair kleding. Een vriendin uit de kerk vertelde, dat zij alleen nog maar fair en duurzame kleding kocht en daarmee niet bijdraagt aan de oneerlijke handel en maak van kleding.”

Het Koninkrijk van God, dat van recht en gerechtigheid is een Bijbels beeld voor een manier van leven zoals het bedoeld is, waar de Schepper en Redder ons voor heeft bestemd. Het richt zich op het recht doen van mensen in de knel. Als Protestantse Gemeente streven we naar en handelen we met het oog op een goed, ‘tov’, -Hebreeuws- leven voor iedereen in geestelijk, psychisch, fysiek en materieel opzicht in verbinding met God en elkaar.

Helper gevraagd
Peter R. de Vries werd deze zomer neergeschoten. Verschrikkelijk! Duizenden mensen waren geschokt, rouwden en brachten hem de laatste eer. Hij werd op 22 juli begraven. “Wie gaat ons nu helpen?” vroeg een vrouw vertwijfeld. Een ander: “Mijn held is dood.” We zagen op televisie verdriet om een Verlosser, als een reactie op het gevoel in de steek gelaten te zijn door de politiek, de overheid, de instituten. We zagen langs de kist een verweesde samenleving defileren, breder en diverser dan ooit.

Een kwart van de Nederlanders heeft geen vertrouwen meer in de instituties van onze rechtstaat, zoals politie en rechterlijke macht, blijkt uit onderzoek. Laat staan in de Belastingdienst na de Toeslagaffaire. -Geniet de kerk nog vertrouwen?- Een groeiende groep van laag- en hoogopgeleiden en van politiek actief tot politiek passief ervaart een onzichtbare overheid. Door sluiting van loketten en politiebureaus, doorgeslagen digitalisering en ingewikkelde wet en regelgeving vragen burgers zich af: “Waar moet ik aanbellen, wie is onze wijkagent?”

Het is de verweesdheid, die mensen van heinde en ver deed optrekken naar de kist van Peter R. de Vries in Carre, las ik in een column van Willem Pekelder. Ik denk dat hij de spijker op z’n kop slaat. “Peter R. was er voor iedereen”, zei een collega over een man die wilde helpen waar recht gedaan moest worden.

Het evangelie van het Koninkrijk
Nou, Peter is voor ons niet de Verlosser neem ik aan. Hij herinnert velen wel aan Jezus. Er zijn overeenkomsten tussen hem en Jezus, tussen onze tijd en die van het Nieuwe Testament. De religieuze elite in de tijd van het Nieuwe Testament sloot de ogen voor hun mensen in nood, de kwetsbare naaste. In het evangelie heten zij die het gevoel hadden bij niemand terecht te kunnen: ‘de nederigen van hart’, ‘de treurenden’, ‘de zachtmoedigen’, ‘zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid’, ‘de barmhartigen’, ‘zij die zuiver van hart zijn’, ‘de vervolgenden’. We zien een bonte menigte zich verdringen rond Jezus.

De Farizeeën en Schriftgeleerden worden in de evangeliën omschreven als herders zonder erbarmen. Van Jezus, de Verlosser, die het gezicht van het Koninkrijk van God is, dat van recht en gerechtigheid, staat geschreven dat hij naar hen toe ging: ‘En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk. Wilt u een korte samenvatting van zijn preken? “Het Koninkrijk van God is aangebroken. Verander je leven.” Net als Isabelle.

De evangelist gaat verder: ‘Hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.’ Die genezingen, vat ze niet op als special effects van een bijzondere persoonlijkheid. Hier wordt de toeschouwer niet getrakteerd op stuntwerk of mirakels. Zie ze als uitingen, als expressie van het Koninkrijk van God. In vergeving, genezing en heling voor een gebroken wereld komt God naar ons toe.

De evangelist gaat verder: ‘Toen Jezus de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.’ Wie wil voor ‘deze schapen zonder herder’ klaar staan en niet alleen van half negen tot vijf? Wie wil voor hen bereikbaar zijn? ‘Onze filialen zijn altijd open,’ bracht de PKN ooit de kerkdiensten in vakantietijd onder de aandacht. De kerk gaat niet op vakantie. Bij ons kun je altijd terecht. Ook in de afgelopen coronatijd is de lofzang gaan gehouden, zoals dat zo mooi heet. En we gaan door. We maken een doorstart. We willen voor onze leden en niet-leden present zijn. Hopelijk geen wishful thinking?!

Ik laat de evangelist weer aan het woord: ‘Jezus zegt -vanwege een verweesde samenleving- tegen zijn leerlingen: “De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.” Wie wil er voor hen zijn? “Bid dus de eigenaar van de oogst” -God- of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.” Bid dus…

Onze Vader
En Jezus leerde hen bidden en wel het gebed van het Koninkrijk. Hij leerde zijn volgelingen op verzoek een groepsgebed, een gebed voor de geloofsgemeenschap. Het Onze Vader. Pater Noster. Het beroemde gebed werd een korte samenvatting van zijn boodschap en missie, een intentieverklaring met als doel om in denken, woorden en daden gericht te blijven op de komst van het Koninkrijk van God. Net als hijzelf.

Bidden en je handen uit de mouwen steken als uitingen van het Koninkrijk, is op een manier leven, die God voor ogen staat voor zijn Schepping. Over bidden en werken gesproken….. “Waarom zouden we eigenlijk nog voorbeden doen in de dienst?”, zwengelde een gemeentelid de discussie aan. “Denk je echt dat God dat gaat doen waar je om vraagt?”, daagde hij zijn gesprekspartners verder uit. Laat uw koninkrijk komen. Heb je het al zien gebeuren? Mens, we wachten al bijna 2000 jaar.

Bidden dat doe je vooral voor je zelf, zou je hem kunnen antwoorden En om anderen aan te steken. Zodat het gaat gebeuren. ‘Bidden doe je voor jezelf en om andere aan te steken’ is een antwoord om over na te denken. Namelijk over de vrijblijvendheid van het gebed of liever gezegd over de verantwoordelijkheden, die het bidden van het Onze Vader met zich mee brengt.

De kerk
Nog een keer de evangelist. “De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt,” zegt Jezus tegen zijn volgelingen. Met andere woorden: “Bid en werk onder mensen die denken geen helper te hebben. Jullie zijn broodnodig!” Vervolgens zendt hij zijn twaalf leerlingen onder de mensen om het evangelie te verkondigen en de helpende hand te bieden. Ze gaan.

“Laat uw Koninkrijk komen.” “Laat uw nieuwe wereld komen”, vertaalt de Bijbel in Gewone Taal. En de kerk kwam. Niet als surrogaat Koninkrijk. De kerk is in het leven geroepen als de eerste vrucht van de nieuwe wereld, schrijft de apostel Jacobus. We weten het: in alle voorlopigheid en onvolkomenheid. Maar let eens op wat de buitenwacht te zien krijgt als de gemeente van Jezus Christus oprecht bidt “uw koninkrijk komen” en verantwoordelijkheid neemt voor de verhoring van die woorden.

Hoop
Onze Vader in de hemel, laat uw Koninkrijk, uw nieuwe wereld komen. We hopen het. Want als die komt, als God het in alle dingen voor het zeggen krijgt gebeuren er mooie dingen. Jezus heelt gebroken levens: ze worden rechtgezet, genezen, bevrijdt en hersteld. Hebben die druppels op de gloeiende plaat van zoveel ellende zin? Het kwaad wijkt nauwelijks. Het kruis roept Jezus een halt toe. Maar Hij staat op de dood, vertelt het evangelie. Wat dat betekent? Hoop!

Het is als met het opgaan van de zon. (Roeland Klein Haneveld) Al voordat de zon zichtbaar is,is de horizon verlicht door de eerste zonnestralen, die aarzelend de kou van de nacht verdrijven en een nieuwe dag beloven. Pasen. De zon zelf is nog wel aan het oog onttrokken, maar we verwachten zijn opgang en verlangen naar de volle warmte, die de zon verspreidt als deze in zijn glorie zichtbaar wordt. Het Koninkrijk van God is nabij! Het komt. En het is er al een beetje. Er is hoop!

 

Geef een reactie