Op de eerste zaterdag van februari is door onze gemeente in totaal 15020 kg oud papier opgehaald.
De totale opbrengst bedroeg € 675,90.
Alle vrijwilligers en verzamelaars heel hartelijk bedankt voor respectievelijk de hulp en het aanleveren van oud-papier.
Omdat de gevel van het pand tegenover apotheek “de Ducdalf” na de plofkraak weer hersteld is, is het inleverpunt
nabij de Ducdalf (Blyde Incomstenlaan 9) weer toegankelijk. U kunt dus hier elke 1e zaterdag van de
maand tot 10.30 uw oud papier neerzetten.

Geef een reactie