Corona-virusmaatregelen – bericht van de kleine kerkenraad

Geacht gemeentelid, Wij wonen in het zwaarste getroffen gebied waarin het Corona-virus actief is. Na de persconferentie van afgelopen middag zijn de maatregelen verscherpt. Vanuit de Classis van de Protestantse Kerk Nederland is onderstaand advies gekomen: “Gezien de maatregelen vanuit de overheid (donderdag 12 maart 15.15 uur)

[read_more text="Lees verder" title="Lees verder" url="https://www.pgwaalwijk.nl/corona-virusmaatregelen-bericht-van-de-kleine-kerkenraad/" align="left"]
[divider_top]

Diaconale dienst – terugblik dienst 16 februari 2020

Op 16 februari was er in de Ambrosiuskerk een speciale dienst. Het thema van deze dienst was: “Wees niet bang” Menno en Mieke vertelden in de dienst over de Hadassahoeve. Dit is een kleinschalige woon- en werkvoorziening voor jonge vrouwen die onvoldoende vaardigheden hebben ontwikkeld om zelfstandig

[read_more text="Lees verder" title="Lees verder" url="https://www.pgwaalwijk.nl/diaconale-dienst-terugblik-dienst-16-februari-2020/" align="left"]
[divider_top]

Paaskaars en huispaaskaarsen

In overleg met predikanten heeft de werkgroep Vieren de Paaskaars 2020 uitgekozen. Voor dit jaar is gekozen voor de kaars met als thema: “De Regenboog ”. De Regenboog is volgens Genesis 9:12 het teken van verbond tussen God en alle levende wezens. Uitgespannen tussen hemel en aarde

[read_more text="Lees verder" title="Lees verder" url="https://www.pgwaalwijk.nl/paaskaars-en-huispaaskaarsen/" align="left"]
[divider_top]

Oud papier – februari 2020

Op de eerste zaterdag van februari is door onze gemeente in totaal 15020 kg oud papier opgehaald. De totale opbrengst bedroeg € 675,90. Alle vrijwilligers en verzamelaars heel hartelijk bedankt voor respectievelijk de hulp en het aanleveren van oud-papier. Omdat de gevel van het pand tegenover apotheek

[read_more text="Lees verder" title="Lees verder" url="https://www.pgwaalwijk.nl/oud-papier-februari-2020/" align="left"]
[divider_top]

Oud papier – januari 2020

Op de eerste zaterdag van januari is door onze gemeente in totaal 15340 kg oud papier opgehaald. De totale opbrengst bedroeg € 690,30. Alle vrijwilligers en verzamelaars heel hartelijk bedankt voor respectievelijk de hulp en het aanleveren van oud papier.

[read_more text="Lees verder" title="Lees verder" url="https://www.pgwaalwijk.nl/oud-papier-januari-2020/" align="left"]
[divider_top]