‘Let een beetje op elkaar.’

Het pastoraat ziet er de komende weken anders dan anders uit. In de strijd tegen het coronavirus wordt Nederland gevraagd zoveel mogelijk contact te vermijden en tegelijkertijd ‘een beetje op elkaar te letten’ (Mark Rutte). Dat is een lastige. Die combinatie van afstand en nabijheid vraagt om creativiteit en nieuwe initiatieven.

Ds. Marleen Bloklander-de Jong en ds. Bert van der Linden zullen alleen op bezoek gaan voor crisispastoraat. Via telefoon en mail zullen zij zo veel mogelijk meeleven met het wel en het wee in de gemeente. Neem zelf ook contact op als u of jij daaraan behoefte hebt. Het is best pittig om een soort huisarrest te hebben, ook al is het voor het goede doel. En wie maakt zich geen zorgen?
De contactgegevens:
ds. Marleen Bloklander:
0416-769008, marleenbloklander@gmail.com;
ds.  Bert van der Linden: 0416 – 332323 of 06-83446753,
dsgvanderlinden@gmail.com.
Voor wie wil skypen? Doen!

De pastorale medewerkers hebben onder deze bijzondere omstandigheden hun bezoekwerk gestaakt. Zij houden het lijntje met gemeenteleden naar wie zij omzien wel telefonisch vast. U kunt hen ook altijd zelf bellen voor een praatje of serieuze zaken. Er komt een
stortvloed aan verontrustend nieuws de huiskamer binnen. Het is fijn als je daarover met anderen kan spreken.

De diaconie coördineert burenhulp. Zowel mensen die hulp nodig hebben als hulp willen bieden kunnen zich melden. Waarom doen we dit als kerk? Het is onze roeping om te helpen wie geen helper heeft (dat staat in Psalm 72). En in deze rare tijden zijn dat wat meer mensen dan normaal.

De situatie die gedomineerd wordt door het coronavirus maakt heel wat los bij ons. Zorgen omtrent onze kwetsbare naaste. Wellicht angst voor de toekomst. De meeste mensen in ons land zullen de ziekte veroorzaakt door dit virus doormaken. Mensen voelen zich alleen
staan. Onzekerheid qua inkomen. Wat ons overkomt maakt ook heel veel moois los. Onderlinge solidariteit. Gebed in vertrouwen op God. Creativiteit. Als Protestantse Gemeente willen we daar in de komende weken vorm en inhoud aan geven. Heeft u/heb jij suggesties? Graag! Diakenen, het pastorale team en predikanten nemen hun verantwoordelijkheid. Zij kunnen dat niet alleen.
Omzien naar elkaar is een opdracht voor ons allemaal. Laat, circuleerde in een mailwisseling, het virus van Gods liefde ons aansteken.

Kees Honcoop, voorzitter Werkgroep Pastoraat
Jan van de Berg, voorzitter Werkgroep Diaconie
Ds. Marleen Bloklander-de Jong
Ds. Bert van der Linden

Geef een reactie