We hadden als college aangekondigd dat we in april het abonnementsgeld voor Kompas zouden incasseren.
Daarnaast zou iedereen die via iDeal wil betalen een link krijgen. Door een fout in de software is dit eind april niet
gelukt. We gaan nu eind mei voor hen die een machtiging hebben verstrekt het bedrag van € 18,= incasseren.
De gemeenteleden die per iDeal willen betalen krijgen komende week van ons een mail met de vraag om via de link te betalen. Zelf overmaken mag uiteraard ook op bankrekening NL 98 RABO 03.73.73.15.31.
Het abonnementsgeld is gelijk aan dat van 2019, nl. € 18.
Hartelijk dank alvast voor uw betaling.

Geef een reactie