Nederland is in lockdown gegaan vanwege het grote aantal besmettingen met
COVID-19. De Protestantse Gemeente Waalwijk sluit de deuren van de kerken,
net als zoveel andere gemeenten en parochies. Nadat dit besluit door de
kerkenraad unaniem genomen was om de kerkdiensten alleen nog online uit te
zenden, dus ook de kerstdiensten zonder kerkgangers, verzuchtte één van de
kerkenraadsleden:

Realiseer me wel dat dit de eerste keer is, voor zover ik mij kan herinneren, dat
wij met Kerst niet naar de kerk gaan/kunnen. Best een heel naar gevoel!

Hij zal niet de enige zijn die teleurgesteld is, dat er in de kerk, die een gastvrije
herberg wil zijn, dit jaar met Kerst geen plaats zal zijn. Ook voor ons als
predikanten zal de lege kerk op kerstavond en -morgen een tegenvaller zijn.
Een camera, wat ‘personeel’, meer niet. Het is heerlijk om een enkele keer in
het jaar in een feestelijke en bomvolle kerk voor te gaan! We zullen dit net als
u/jij erg missen.

Gezien de scheiding kerk en staat mogen we als kerkelijke gemeenschap een
eigen koers varen. We hoeven ons niet te houden aan de spelregels van het
RIVM. Voor dertig of zelfs meer kerkgangers zouden we de kerkdeuren
wagenwijd hebben kunnen openzetten zonder een boete op te lopen.

In vrijheid heeft de voltallige kerkenraad, de predikanten incluis, gekozen om
dat niet te doen. Juist als gemeente van Jezus Christus dragen we
verantwoordelijk voor het welzijn van onze naasten en daarom moeten wij
ervoor zorgen dat het coronavirus geen kant op kan. En dat lukt alleen als
mensen zoveel mogelijk thuis blijven. Dit jaar geven we met Kerst dit signaal af:
als volgelingen van Jezus Christus willen we alles wat in ons vermogen ligt
doen, om met name onze kwetsbare naaste te beschermen en het verzorgend,
verplegend en medisch personeel zo veel als mogelijk uit de wind te houden.
Juist het feest van Kerst is een feest van grote solidariteit. God verklaarde zich
door de komst van zijn Zoon solidair met het wel en het wee in de wereld.
Jezus Christus verkondigde met woorden en daden bevrijding van alles
waardoor mensen geplaagd worden en beschadigd kunnen raken. Dit jaar
willen we solidair zijn met een samenleving die op slot is gegaan. Ook al
moeten we daar de gebruikelijke kerkdiensten voor laten schieten. Uiteraard
zijn de vieringen wel via Kerkomroep/YouTube te volgen!

Laten we ondanks alles vooral niet vergeten dat het Kerstfeest het feest van
hoop is. De dagen worden donker, misschien voor uw gevoel wel donkerder
dan ooit. Je zou van dat coronavirus en de gevolgen moedeloos worden. Dat
moedeloze heeft echter niet het laatste woord. Want, schrijft de evangelist
Johannes hoopvol over de woorden en werken van Jezus: ‘Het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.’

Het aantal coronabesmettingen nam in de afgelopen weken in een
schrikbarend hoop tempo toe. Mensen kunnen er doodziek van worden. Het
overkwam leden van onze gemeente. ‘Hoe gaat dit aflopen?’ vragen velen zich
bezorgd, om niet te zeggen angstig, af. Behartenswaardig zijn in deze moeilijke
situatie de volgende woorden van Nelson Mandela:

Laat de keuzes die je maakt de weerspiegeling van hoop zijn en niet van vrees.

En wetenschappers gingen aan de gang in de hoop een veilig en effectief vaccin
te kunnen ontwikkelen. Er gloort inmiddels licht aan het einde van de
coronatunnel.

We wensen en bidden u en jou voor de komende weken gezondheid en
geestkracht, liefde, wijsheid en goede moed toe, en Gods nabijheid. En
natuurlijk een onvergetelijk en gezegend Kerstfeest 2020, hetzelfde feest maar
dan anders.

Ds. Marleen Bloklander
Ds. Bert van der Linden

Geef een reactie