Datum/Tijd
28/01/2016 20:00 - 22:00 uur

Locatie
Ontmoetingscentrum De Haven (naast Kerk aan de Haven)

Categorieën


vluchtelingenwerkHoe brengt VluchtelingenWerk haar missie, het opkomen voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen in praktijk en hoe kunnen wij bijdragen?

De afgelopen periode kwamen er, als gevolg van grote onrust in de wereld om ons heen, meer vluchtelingen naar Nederland. In korte tijd moest er veel werk worden verzet en werd gezocht naar oplossingen voor de opvang en begeleiding van deze groep.
Directeur Jacqueline de Visser van VluchtelingenWerk WOBB (West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard) vertelt op welke wijze haar organisatie vluchtelingen ondersteunt tijdens de asielprocedure en daarna, bij het vinden van een plek in onze maatschappij.
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Een belangrijke taak van de organisatie is het ondersteunen van asielzoekers bij hun asielprocedure en hen helpen bij hun integratie als zij eenmaal een verblijfsvergunning hebben. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Tijdens deze avond hoort u op welke manier dit in de praktijk gebracht wordt, hoe VluchtelingenWerk het draagvlak voor vluchtelingen vergroot en zal worden aangegeven wat wij als mens en vanuit de kerk kunnen doen voor vluchtelingen.
Uiteraard is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.

Geef een reactie