Datum/Tijd
02/12/2015 20:00 - 22:00 uur

Locatie
Zalencentrum 't Anker (naast Ambrosiuskerk)

Categorieën


marxDe relatie tussen Jezus en zijn volgelingen en Marx en zijn volgelingen wordt vaak gezien als een tegenstelling. De onderlinge vijandigheid tussen met name de communisten aan de ene kant en kerkelijke gelovigen aan de andere kant is vaak groot geweest. Toch zijn er steeds mensen geweest die geloven dat er bruggen te bouwen zijn tussen Marx en kerk. Op romantische wijze verhaalt de film “Daens” over een poging tot verzoening en samenwerking in de Belgische stad Aalst. Zoals de christelijke wereld veel interpretaties kent van wat Christus’ doel was, zo zijn er ook veel interpretaties van wat Marx’ bedoelingen geweest zouden zijn. Die bedoelingen zijn moeilijk onbevangen na te gaan: we zitten allemaal vast aan wat mensen in de loop van de tijd hebben “gemaakt” van de bedoelingen van Marx en die van Christus. Dat zit diep in onze mindsets verankerd. Dat verleden kunnen we nooit wegwerken. Het is niet te voorkomen dat het verleden onze interpretatie van Marx en Christus bij voorbaat kleurt. Samen met Geert Hulsbos gaan we vanavond na of er te ontkomen is aan de belasting die er is door inkleuringen en misvattingen in de loop van de geschiedenis. En als de conclusie mocht luiden dat we ondanks deze gekleurde (lach)spiegels een goed beeld kunnen krijgen van wat Marx en Christus zèlf te zeggen hebben, dan kunnen we wellicht tot een nieuw onderling begrip komen.

Geef een reactie