In het nieuwe nummer van Kompas staat voor zondag 22 november een gewone dienst om 10.00 uur in de Kerk aan de Haven en een gedachtenisdienst om 19.00 uur in dezelfde kerk. Deze opzet gaat nog uit van 100 kerkgangers per dienst. Inmiddels mogen we met niet meer dan 30 personen bij elkaar komen.

Vandaar dat de nieuwe verdeling, willen we vertegenwoordigers van alle families van onze
overledenen in de kerk kunnen ontvangen, er als volgt uitziet:

10.00 uur Ambrosiuskerk – gewone dienst
10.00 uur Kerk aan de Haven – gedachtenisdienst I
19.00 uur Kerk aan de Haven – gedachtenisdienst II

Binnenkort zullen de uitnodigingen worden verstuurd met in de brief in welke van de twee gedachtenisdiensten iedere familie wordt verwacht. Helaas kunnen niet meer dan twee personen per familie de gedachtenisdienst bijwonen.

Geef een reactie