Kerstattentie 80 plussers

Het wegbrengen van de fruitbakjes is een succes geweest, de oudere gemeenteleden stellen het, in deze tijd, zeer op prijs dat er persoonlijk aandacht voor hen is. Iedereen die hier aan meegewerkt heeft hartelijk dank. De 80 plussers in onze gemeente ontvangen weer een Kerstattentie. Wederom doen

Lees verder

Wensboom

2020, een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Zoveel dingen waren anders, moeilijker. Eenzaamheid, gebrek aan onderlinge verbondenheid, angst en onzekerheid hebben bij velen van ons een rol gespeeld. In de Adventtijd leven we toe naar het wonder van Jezus’ geboorte, het licht dat in de

Lees verder

OPROEP: EXTRA HANDJES GEVRAAGD!

Voor de PG Waalwijk halen wij maandelijks oud papier op in de wijk Meerdijk in Waalwijk. Dit doen wij met 2 perswagens waarop per vrachtwagen maandelijks 2 vrijwilligers als belader meegaan door de wijk. Ivm leeftijd hebben een aantal vrijwilligers aangegeven met deze taak te willen stoppen

Lees verder

Zondag 22 november: twee erediensten

Op zondagmorgen 22 november worden er twee erediensten gehouden. De gedachtenisdienst in Kerk aan de Haven en een reguliere dienst in de Ambrosiuskerk. Omdat het technisch niet mogelijk is beide diensten tegelijkertijd uit te zenden is ervoor gekozen de Gedachtenisdienst live uit te zenden zodat alle mensen

Lees verder

Oud papier – november 2020

Op de eerste zaterdag van november is door onze gemeente in totaal 15320 kg oud-papier opgehaald. De totale opbrengst van dit alles bedraagt € 689,40 Alle vrijwilligers en verzamelaars heel hartelijk bedankt voor respectievelijk de hulp en het aanleveren van oud-papier.

Lees verder

Vertrouwen en volhouden

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Konden we tot afgelopen zondag met 100 kerkgangers kerken, het advies van de overheid is dit aantal terug te brengen tot 30. Jammer, omdat er een stijgende lijn te ontdekken viel. Van 20 naar 80 aanwezigen op 4 oktober. Opnieuw

Lees verder

500 seconden luiden klokken

Op dinsdag 29 september om half tien ‘s ochtends luiden kerken rond het Plein in Den Haag en in heel Nederland acht minuten en 20 seconden (500 seconden) de kerkklokken. Deze dag wordt de petitie #500kinderen overhandigd aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer.

Lees verder

Geloof in de popmuziek

De verslechterende ontwikkelingen rond “Corona / Covid19” heeft de werkgroep Vorming en Toerusting en Jan Andries de Boer doen besluiten om de geplande avond op 6 oktober 2020 niet te laten doorgaan maar het op te schorten. We weten dat er best wel interesse voor deze avond

Lees verder

Oud papier – augustus 2020

Oud papier Op de eerste zaterdag van september is door onze gemeente in totaal 14840 kg oud-papier opgehaald. Daarnaast heeft bouwbedrijf “Hoefnagel Totaalbouw” afgelopen maand 520 kg oud-papier aangeleverd. De totale opbrengst van dit alles bedraagt € 819,– Alle vrijwilligers en verzamelaars heel hartelijk bedankt voor respectievelijk

Lees verder