Wereldwijd:

 • Kerk in actie.www.kerkinactie.nl
  Kerk in Actie maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerken Nederland. Zij is verantwoordelijk voor de ondersteuning in de hele wereld aan mensen in nood. Dat doet zij o.a. door het opzetten van projecten dichtbij of veraf.
 • Stichting Hulp Haïti Driel.
  Stichting Hulp Haiti Driel ondersteunt projecten in Passe Catabois op Haitit met diensten en geld. De Stichting ondersteunt bij het medisch project en is actief op het gebied van verbetering van leefomstandigheden.
  Lees verder voor meer informatie en de nieuwsbrieven Hulp Haïti Driel
 • Stichting Trust in Unity.www.trustinunity.com
  In een samenwerkingsverband tussen Ghana en Nederland begeleidt de Stichting studenten in de leeftijd van 6 tot ongeveer 25 jaar. Men wil jonge Ghanezen de mogelijkheid bieden een stabiele toekomst op te bouwen door middel van financiële en persoonlijke ondersteuning.
  Binnenkort vind het evenment ‘Colors Unite’ plaats in Venlo. Kijk hier voor meer informatie.
 • Stichting Children Home India.www.scki.org
  Dit project gaat i.s.m. het Willem van Oranje College te Waalwijk. Jaarlijks gaan leerlingen als ambassadeurs naar India toe.
  Het doel van de Stichting is kinderen zodanig toe te rusten dat ze vanaf hun 18de jaar zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien door middel van bijbels onderwijs en het volgen van een beroepsopleiding.
 • Moldevian Christian Aid.www.kerkinactie.nl
  Het Moldovan Christian Aid (MCA) is een platform opgezet vanuit verschillende kerken in Moldavië. Ze bieden hulp aan ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel. Moldovian Christian Aid steunt via Youth for Christ kinderdagverblijven oor kwetsbare kinderen in Moldavië. De kinderen van de dagverblijven helpen mee om de ouderen in de gemeenschap te verzorgen.
 • Edukans.www.edukans.nl
  Edukans, omdat onderwijs echt helpt! Ieder kind heeft recht op onderwijs. Edukans gelooft in scholing als de meest duurzame vorm van ontwikkeling. Men werkt aan meer scholen, schoolbanken, schoolborden, boeken en leraren in ontwikkelingslanden.
 • Stichting Light for the World.www.lightfortheworld.nl
  Samen met lokale partners in Afrika verbeteren en Azië leefomstandigheden zodat handicaps zoals blindheden worden voorkomen en mensen met een handicap toegang geven tot onderwijs en werk m.n. gericht op visueel gehandicapten.
 • IKV Pax Christi.www.paxvoorvrede.nl
  IKV Pax Christi, de grootste vredesbeweging in Nederland, zet zich in voor vrede, verzoening en in de wereld. Samen met mensen in conflictgebieden werkt IKV IKV Pax Christi aan een vreedzame en democratische samenleving.
 • Vluchtelingenwerk Nederland.www.vluchtelingenwerk.nl
  Vluchtelingenwerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.