Theologische Vorming Gemeenteleden

De cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) is een cursus over bijbel, geloof en kerk. De cursus is opgezet voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden. Men hoeft geen speciale vooropleiding te hebben om deel te nemen. Het doel is vorming en toerusting door:

Verdieping en kennis van de Bijbel, belijdenissen en kerkelijke achtergronden, geschiedenis van kerk en zending en kerk en Israël, bezinning en doordenken van hedendaagse vragen op dogmatisch en ethisch gebied. Toerusting voor taken binnen de kerkelijke gemeente.

De vakken die gegeven worden zijn:

Oude Testament, Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, de kerk en haar belijden, dogmatiek, ethiek, praktische theologie, pastoraat, missiologie, kerk en Israël

De lessen worden gegeven op de donderdagavond vanaf half september tot  half april in het Willem van Oranjecollege te Wijk en Aalburg van 19.30 – 22.15 uur

Voor het eerst dit komende seizoen  bestaat de avond uit 2 lessen van elk 5 kwartier  met daartussen een pauze van 15 minuten waarin de mogelijkheid is voor koffie en thee en  ontmoeting. Men kan per jaar inschrijven. Wil men de totale lesstof doorwerken dan duurt dit drie jaar. Huiswerk is niet aan de orde. Kosten: 180 euro p.p. per jaar Echtpaar samen 270 euro.

Ook wordt er gestart met een nieuwe mogelijkheid. Men kan  nu inschrijven om alleen die vakken te volgen waar men  specifiek in geïnteresseerd is.  Er wordt dan dus met modules gewerkt. Prijs van deze modules staat nog niet vast.

Meer informatie op de website: http://www.cursustvgaalburg.nl/

Bij cursusleider:Ds.G.J.Brouwer, Veen, predikant@hervormdveen.nl

Bij Fia van Wijk (secr. TVG) fiavanwijk@gmail.com tel. 0646470649