Namens Annie Nordmeijer zien wij ons genoodzaakt om het organiseren van een workshop liturgisch bloemschikken op
16 december 2020 niet door te laten gaan. Reden voor deze beslissing zijn de aangescherpte Covid19 maatregelen.
Wij zullen in het programma voorjaar 2021 opnieuw het liturgisch bloemschikken (thema Pasen) in de 40-dagentijd opnemen.
Werkgroep Vorming & Toerusting.

Geef een reactie