Welkom

Ben je geïnteresseerd in de kerk of in het geloof van christenen? Er kunnen allerlei momenten in je leven zijn dat de kerk iets te bieden heeft. Wil je de kerk van binnen bekijken? Mensen ontmoeten? Ga je trouwen of heb je een kind gekregen en wil je het geloof daarbij betrekken? Wil je tot rust komen? Moet je iemand begraven? Loop gerust (digitaal) binnen. Je bent welkom!

Meer weten over geloven?
Als protestantse gelovigen beseffen we dat er meer is in het leven. Dat blijkt bijvoorbeeld bij momenten van geluk, maar ook als het schuurt in ons dagelijks leven of in de samenleving. Waar kun je doorvragen als je denkt dat er meer is dan wonen, werken, winkelen, uitgaan? Waar vind je hoop? Hoe vind je tijd voor rust en bezinning in je agenda? Is er een gemeenschap waar je welkom bent zoals je bent, met of zonder succesverhaal?

Weet dat onze kerkdeur voor jou open staat.
Zoekers, twijfelaars en critici: welkom. We staan open voor gesprek. Wil je je eerst oriënteren? Gebruik dan deze website als uitgangspunt!

Wij hopen dat je door het bekijken van onze website even enthousiast over onze gemeente wordt als wij al zijn. Graag nodigen wij je uit om een kerkdienst te bezoeken of om mee te doen met één van de anderen activiteiten die geboden worden.

Ook kinderen zijn van harte welkom. Voor de jongsten is er oppasdienst en voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er kinderkerk tijdens een gedeelte van de dienst. Kinderen worden bij ons ook betrokken bij het avondmaal.

De meeste diensten beginnen om 10.00 uur op zondagmorgen. We zingen meestal uit het nieuwe Liedboek (2013) en lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV 2004). In verschillende kringen en bijbelstudies is het mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan over je vragen en de betekenis die je geloof kan hebben voor je leven.

Weten waar we als kerkelijke gemeente voor staan?
Lees het in ons beleidsplan 2022-2026

Huwelijk, geboorte, doop en overlijden

Op dit moment zijn er – na het emeritaat van ds. Bert van der Linden en het vertrek van ds. Marleen Bloklander-  tijdelijk geen predikanten verbonden aan onze gemeente. Dit heeft gevolgen voor de gang van zaken rondom huwelijk,  geboorte, doop en overlijden. Bij een geboorte verzoeken we u een kaartje te sturen naar de scriba van de kerkenraad en naar de Werkgroep Pastoraat. Er wordt dan contact met u opgenomen. Ook voor de aanvraag van een doop of een huwelijksinzegening kunt u bij de Werkgroep Pastoraat terecht. Bij een overlijden zal er vaak al contact zijn met onze interim-pastor, Joop Lankhaar of met een predikant uit de regio. Zij zullen de pastorale zorg rondom het overlijden geven en samen met u de kerkelijke uitvaart bespreken.  De Werkgroep Pastoraat staat altijd klaar om uw vragen te beantwoorden. Algemeen e-mailadres Pastoraat: pastoraat@pgwaalwijk.nl. Voorzitter Werkgroep pastoraat: Janneke Opmeer tel. 06-30609366