Datum/Tijd
19/03/2020 13:30 - 15:30 uur

Locatie
Ontmoetingscentrum De Haven (naast Kerk aan de Haven)

Categorieën


Veertien brieven in het Nieuwe Testament schrijft de traditie toe aan
Paulus. Of hij ook werkelijk de auteur van alle veertien is geweest, wordt
betwijfeld. Dat geldt echter niet voor de Eerste brief aan de
Thessalonicenzen en die aan de Filippenzen. Die twee zijn
ontegenzeggelijk echt van de apostel.

Bijzonder is het, dat de brief aan de Thessalonicenzen het alleroudste
christelijke document ter wereld is, rond 50 na Christus geschreven. We
komen uit dit schrijven te weten, waarover de eerste christenen zich druk
maakten. Zij vroegen zich af wanneer het eind der tijden zou aanbreken
en waar intussen hun dierbare overledenen waren gebleven. Zulke vragen
intrigeren ons nog altijd.

Met de brief aan de Filippenzen kijken we recht in het hart van apostel
Paulus. Hij wil niemand allerlei wettische voorschriften opleggen. Het
geloof in Jezus Christus is toereikend om alle mensen met God en elkaar
te verbinden. Hij schiet uit zijn slof tegen wie het niet met hem eens is. Hij
scheldt hen uit voor ‘honden’, wat in tegenspraak lijkt met wat hij van zijn
geestelijke kinderen verwacht. Hij roept christenen namelijk op altijd
vriendelijk te zijn!

De Thema-kring zal zich bezighouden met de genoemde brieven van de
hand van de apostel Paulus. Het gaat over de waarheid en het waar
maken van het geloof. Hoewel al eeuwen oud, zijn deze twee nog altijd
zeer de moeite van het lezen en bespreken waard. Ze staan niet voor niets
in de canon van de Bijbel.

Wanneer: Donderdag 16 januari, 13.30 – 15.00 uur
1e brief Tessalonicenzen
Donderdag 19 maart, 13.30 – 15.00 uur, Filippenzen
Contactpersoon: Ds. Bert van der Linden,
dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl. tel. 0416 – 332323