Datum/Tijd
06/06/2020 13:00 - 18:00 uur

Locatie
Ambrosiuskerk

Categorieën


Veel mensen weten het niet – maar wist u dat de Paus tot rond 1870 een
belangrijk deel van Italië regeerde? Dat hield in dat de Paus een
machtspoliticus was, die door middel van politieke en militaire allianties
zijn macht probeerde te consolideren. Hij had tot 1870 daarbij steun van
de Franse keizer Napoleon III, maar toen die de Frans-Duitse oorlog
verloor stond paus Pius IX toch echt alleen.

De Oudenbossche pastoor Hellemans besloot, evenals een aantal
geestelijken uit andere landen, vanaf 1861 zoveel mogelijk jongemannen
te werven om als zouaaf (infanteriesoldaat) voor de Paus te vechten tegen
de Italiaanse krachten, die streefden naar een Italiaanse eenheidsstaat
zoals die nu grofweg bestaat. Uiteindelijk vochten bijna 2.000
Nederlandse mannen om de Italiaanse eenheid tegen te gaan en de Paus
zijn macht te doen behouden.

Pastoor Hellemans was een uitgesproken fan van het uitermate
behoudende Rome van toen. Hij was de drijvende kracht achter de bouw
van de HH Sint Agatha en Sint Barbara, een imitatie van de Sint-Pieter op
een schaal van ongeveer 1 : 20.

U bent uitgenodigd voor een bezoek aan de kerk van de HH Sint Agatha
en Sint Barbara en aan het Zouavenmuseum. We nemen daarmee kennis
van een gewelddadige en uitermate autoritaire 19e eeuwse RoomsKatholieke geloofsbeleving.

Wanneer: zaterdag 6 juni 2020, 13.00 uur; terug rond 18.00 uur
Waar: Vertrek Ambrosiuskerk, carpoolen
Kosten: € 15,– per persoon, inclusief koffie/thee in Oudenbosch.
Aanmelden: Uiterlijk 1 juni bij Geert Hulsbos; min. deelname 10 pers.
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl,
tel.0416 – 332326