Datum/Tijd
21/04/2020 20:00 - 21:30 uur

Locatie
Ontmoetingscentrum De Haven (naast Kerk aan de Haven)

Categorieën


In de actualiteit in november 2019: een bombardement, uitgevoerd door
een Nederlands gevechtstoestel, resulteerde in 2015 in Hawija, Irak in
zeker 70 dodelijke slachtoffers. Nadat dit 4 jaar ‘onder de pet’ is gehouden
werd dit nu uiteindelijk openbaar gemaakt.

In de weken nadat dit bekend werd is vanuit kerken en christelijke
organisaties merkwaardig weinig gereageerd. Hoe kan het dat
volgelingen van Christus hier zo lauw op reageren?

Wellicht heeft dit te maken met wat wij denken dat de Bijbel zegt over het
gebruik van geweld. Met name het Oude Testament wordt door veel
gelovigen gezien als een bron van veel gewelddadigheid. We gaan
vanavond een kleine verkenning doen naar bronnen die ons iets kunnen
zeggen over het al dan niet goed zijn van gebruik van geweld. Daarom
lezen we twee stukjes uit het Oude Testament, we kijken naar wat Jezus
heeft gezegd over het gebruik van geweld en we kijken naar wat er in de
kerkgeschiedenis is gedacht over het al dan niet gebruiken van geweld.
Dit alles is bedoeld als een eerste en globale verkenning. Het laatste
woord zal vanavond zeker niet gezegd worden over deze thematiek.

Wanneer: Dinsdag 21 april 2020, 20.00 – 21.30 uur
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk.
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl,
tel. 0416 332326