Datum/Tijd
18/02/2020 20:00 - 22:00 uur

Locatie
Hervormde Gemeente 's-Gravenmoer

Categorieën


Donor: ja of nee?
….ethische vragen en medische kennis rondom orgaan- en weefseldonatie

De nieuwe wetgeving rondom orgaan- en weefseldonatie maakt het
noodzakelijk voor iedere burger om na te denken over de eigen wensen.
Daarnaast is het heel belangrijk ook de familieleden op de hoogte te
brengen van uw wensen. U moet uw wensen laten vastleggen in het
donorregister.

Maar welke overwegingen spelen een rol bij het denken over donatie?
Welke religieuze motieven liggen achter een beslissing? Welke ethische
vragen? Wat gebeurt er eigenlijk bij orgaandonatie, wanneer kunnen
welke weefsels of organen gedoneerd worden?

In de presentatie gaan Miranda Vroon-van Vugt, geestelijk verzorger
ETZ, Jan Boom, predikant en Miranda Mommers en Ton van Beek,
Intensive Care Verpleegkundigen en donatiecoördinatoren ETZ in op
zaken en vragen rondom orgaan- en weefseldonatie en de nieuwe
wetgeving.
Belangrijke zaken om zich bewust van te zijn, voelt u zich daarom van
harte welkom!

Wanneer: Dinsdag 18 februari, 20.00-22.00 uur
Waar: Hervormde Gemeente, Kerkdijk 15, 5109 TL ‘s-Gravenmoer
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl,
tel. 0416 332326