Datum/Tijd
17/09/2020 13:30 - 15:00 uur

Locatie
Ontmoetingscentrum De Haven (naast Kerk aan de Haven)

Categorieën


De apostel Paulus breekt een lans voor Jezus Christus.
Met de brief aan de Filippenzen kijken we recht in zijn
hart. Hij wil niemand allerlei wettische voorschriften
opleggen. Het geloof in Jezus Christus vindt hij
toereikend om alle mensen met God en elkaar te
verbinden. De Themakring zal zich bezighouden met
deze brief van Paulus en later met het profetische
geschrift van Maleachi. Terwijl de profeet heil verwacht
van het strikt naleven van de wet, ziet de apostel meer
in een geloof ‘zonder de werken van de wet’. Hoewel
deze geschriften op gespannen voet met elkaar lijken te
staan, zijn beide opgenomen in de canon van de Bijbel.
Hoe valt dat te rijmen?

Contactpersoon: Ds. Bert van der Linden,
dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl
0416 – 332 323 of 06 8344 6753