Datum/Tijd
21/02/2016 10:00 uur

Locatie
Kerk aan de Haven

Categorieën


KERKDIENST OVER EXODUSWERK ONDER GEDETINEERDEN

Liturgie Exodusdienst 21-2-2016 Kerk aan de Haven
tkib

‘Exodus in werking’

Het Exodushuis in Den Bosch is gevestigd in een oud klooster aan de rand van het stadscentrum, in de Sonniusstraat 3. Het is één van de tien onderkomens in Nederland van de stichting ‘Exodus’, die opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf. Een speciaal programma bereidt hen voor op de terugkeer in de maatschappij. De diaconie van de Protestantse Gemeente te Waalwijk steunt het Exodushuis financieel, omdat de overheid dit werk slechts gedeeltelijk vergoedt. Met de diaconale Exodusdienst in de Kerk aan de Haven beogen de diakenen deze belangrijke vorm van hulpverlening breder onder de aandacht brengen.

Na een detentie is het niet eenvoudig voor gedetineerden om het leven buiten de gevangenis weer op poten te zetten. Zij kunnen voor hun toekomstplannen hulp en steun zoeken bij de huizen van ‘Exodus’. Hoewel deze hulpverlening voortkomt uit de christelijke traditie en daarin haar inspiratie vindt, benadrukt Jan Molmans, de manager in Den Bosch, dat de huizen openstaan voor iedereen. Het speciale Exodusprogramma blijkt voor het merendeel van de deelnemers de manier bij uitstek om de criminaliteit definitief de rug toe te keren. Als bij de deelnemers de sleutelgebieden wonen, werken, relaties en zingeving voldoende zijn ontwikkeld, ligt een succesvolle re-integratie in de samenleving binnen hun bereik.

Tijdens en na het verblijf binnen ‘Exodus’ bestaat voor de deelnemers de mogelijkheid in contact te komen met een maatje via één van de vrijwilligersgroepen. Vrijwilligers ondersteunen de bewoners en de medewerkers op het gebied van administratie, sport, recreatie en cultuur. Meer dan 1850 vrijwilligers zetten zich in Nederland jaarlijks in voor bijna 30.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familie. Zij maken onderdeel uit van een groep, waarbinnen men elkaar met raad en daad bijstaat. De stichting ‘Exodus’ biedt begeleiding aan en cursussen deskundigheidsbevordering. ‘Wellicht dat onze mensen zich door de speciale dienst aangesproken voelen om dit mooie werk te gaan doen,’ aldus het college van diakenen.

In ‘een preek van twee heren’ gaan drs. Jan Molmans en ds. Bert van der Linden in op één van de werken van barmhartigheid, namelijk de oproep van Jezus om de gevangenen te bezoeken. Een voormalige bewoonster zal via bajesgebeden en –gedichten de wereld van de gedetineerde dichter bij de kerkganger brengen. Negrospirituals, liederen over het intense verlangen naar vrijheid en bevrijding, zullen gezongen worden door de Maltese zangeres Alexandra Aldren (1994), die aan het Rotterdamse conservatorium studeert. Voor de kinderen zal de Kerk aan de Haven een moment veranderen in ‘een kerk met Stip’.

Wie geïnteresseerd is geraakt en meer wil weten over de bewoners, beroepskrachten en de vrijwilligers van het Exodushuis in Den Bosch kan terecht om 10.00 uur in de diaconale accentdienst van zondag 21 februari in de Kerk aan de Haven, Grotestraat 121 in Waalwijk. Het werk onder gedetineerden en ex-gedetineerden en hun familie verdient een breed draagvlak, omdat het van essentieel belang is voor onze samenleving.