Datum/Tijd
12/04/2020 10:00 - 11:00 uur

Categorieën


Pasen, zondag 12 april
Kerkdienst 10.00u, via KERKOMROEP en YOUTUBE
Voorganger ds. Marleen Bloklander
Organist: Nico Olie
Lector: Marc Slot

Dan is het eindelijk Pasen. We vieren de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Het licht breekt onstuitbaar door het donker. We lezen het verhaal van Maria in de graftuin. Ze ziet een tuinman, denkt ze, maar Jezus opent haar de ogen voor wat ze werkelijk ziet.

Luisteren naar: “Langs de Via Dolorosa” van Sela
Welkom en Stil gebed
Lied Psalm 139 Psalm Project
Bemoediging en groet
Introductie Paaskaars
Gebed
Lied LB 624 Christus onze Heer verrees
Kindermoment
Schriftlezing Johannes 20:1-18
Lied Jezus Overwinnaar
Korte overdenking
Meditatieve muziek
Collecte
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader
Slotlied: “Gebed om zegen” van Sela
Wegzending en zegen
Zingen: U zij de glorie

Collecte
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor het werk van de kerkrentmeesters. De derde collecte is bestemd voor het terugdringen van het financiële tekort van PG Waalwijk.