Datum/Tijd
22/03/2020 10:00 - 11:00 uur

Categorieën


Komende zondag 22 maart zal er geen reguliere kerkdienst zijn, waarbij iedereen welkom is. Die vanzelfsprekendheid is weggevallen in deze tijd van maatregelen om het corona-virus in te dammen. Maar gelukkig kunt u thuis wel meeluisteren met een korte dienst vanuit de Ambrosiuskerk.

Joop de Zwart zal het orgel en de piano bespelen, ds. Marleen Bloklander zal voorgaan.

De lezingen voor deze zondag zijn gekozen uit de brief aan de Filippenzen. Juist in deze onzekere tijd mogen we vasthouden aan Gods liefde en proberen daarvan ook iets te laten zien aan de wereld om ons heen. Al is dat nu misschien niet altijd makkelijk.

Onze uitdaging in deze tijd is het om de moed niet op te geven, en wel te blijven vertrouwen op God en daarnaar te handelen. Er zijn genoeg mooie initiatieven op gang gekomen waar we aan mee kunnen doen in ieder geval. Hieronder volgt de orde van dienst, zodat u thuis volop
mee kunt vieren.

Ik wil u vragen om een kaars (en lucifers) klaar te zetten op de plek waar u gaat meeluisteren en deze dan aan te steken als ik de Paaskaars aansteek. Op die manier zijn we met zijn allen verbonden door het Licht.

Welkom
Paaskaars aansteken
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aanvangslied: Psalm 23b, 1,2,5
Gebed, drempel, kyrie en bij de opening van het Woord
Lied: LB 547 4,5,6
Schriftlezing: Filippenzen 4, 4-7
Filippenzen 2, 4
Muziek
Korte overdenking
Muziek
Lied: LB1005, Zoekend naar licht 1,2, 5
Gebeden, dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze
Vader
Collecte
Slotlied: LB 416
Zegen

Meeluisteren kan zondagochtend om 10.00 uur, maar u kunt ook op een later moment terugluisteren. Als u naar https://www.pgwaalwijk.nl/kerkomroep/ gaat, komt u rechtstreeks bij de diensten van PG Waalwijk uit. U kunt ook via https://www.pgwaalwijk.nl naar de pagina van onze gemeente op kerkomroep, door rechtsbovenin op ‘kerkomroep’ te klikken en dan op de link, die dan verschijnt.

Ik hoop dat we ons zo komende zondag met elkaar verbonden mogen weten.

Ds. Marleen Bloklander