Datum/Tijd
05/04/2020 10:00 - 11:00 uur

Categorieën


Kerkdienst: 10.00 uur via kerkomroep.nl en youtube
Voorganger: Ds. Bert van der Linden

We vieren Palmpasen in tijden van onrust en onzekerheid. Ouderen en mensen met gezondheidsproblemen maken zich grote zorgen over het corona-virus. Voor iedereen geldt sociale onthouding. Elkaar uit de weg moeten gaan is in deze spannende tijd bepaald geen fijne bezigheid. We zouden met name onze kwetsbare dierbaren liever een arm om de schouder leggen, hen even omhelzen. Allerlei maatregelen, acties en creatieve initiatieven zijn in het leven geroepen om er juist voor hen te zijn en hen te beschermen.

Op Palmzondag vieren we desondanks de entree van Jezus Christus in Jeruzalem. Hij zit niet hoog te paard, maar berijdt een ezel. Hij blijkt een bijzondere koning, die heel dicht bij kwetsbare mensen gaat staan. Daar worden de omstanders enthousiast en vrolijk van. Ze zwaaien met palmtakken en roepen: ‘Hosanna! Hosanna!’ Jezus laat zien dat God niet ver weg is. Hij komt naar mensen in de knel toe. Overigens het woord ‘hosanna’ houdt naast lof en bewondering ook een gebed in: ‘Verlos ons toch!’ Of te wel een s.o.s.

De crisis gaat nog wel even duren. Jezus die op ezel Jeruzalem binnenreed blijft ons inspireren om vol te houden tot het einde, zoals hij deed. Trouw aan God en mensen!

Lezing: Matteus 21 : 10-17
Liederen: Hosanna, hosanna, Lied 556 : 2 en 3, Hij
kwam bij ons heel gewoon, Lied 435 : 1, 534 : 1 en 2.
Deze liederen zijn te horen en te zien via fragmenten van Nederland Zingt.

COLLECTE
De eerste collecte op deze zondag is voor de diaconie, de tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. De derde collecte is bestemd voor de Rudolphstichting.