Datum/Tijd
10/04/2020 19:30 - 20:30 uur

Categorieën


Kerkdienst 19.30 uur; Via KERKOMROEP en YOUTUBE
Voorganger: ds. Marleen Bloklander
Lector: Adriene Kool

Vrijdag is het Goede Vrijdag. De dag om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Dit jaar doen we dat door middel van kruiswegstaties. In de meeste Rooms-Katholieke kerken zijn die wel te vinden, 14 schilderijen waar je langs kunt lopen om op die manier stil te staan bij de weg die Jezus ging door Jeruzalem, van zijn berechting tot aan zijn graflegging. Wij gaan langs de kruiswegstaties die Jan Toorop schilderde, ruim 100 jaar geleden.

Omdat in de dienst niet wordt aangekondigd welk Schriftgedeelte we lezen, of welk lied we zingen, volgt hieronder de liturgie.
We luisteren naar “Getsemane” van Sela

Inleidend woord

Eerste statie Lezing: Johannes 19, 1-6a, 14-16
Tweede statie Lezing: Johannes 19, 17
Derde statie Gedicht: Ernstig en eenzaam, van Martinus Nijhof
Vierde statie Lezing Lukas 2, 34b en 35
Vijfde statie Lezing: Lukas 23, 26
Gebed
Zesde statie Zingen: Ubi caritas (LB568a)
Zevende statie Gedicht: Zie de mens die in zijn lijden (LB586) geschreven door Hein Stufkens
Gebed
Achtste statie Lezing Lukas 23, 27-31
Negende statie Gebed
Tiende statie Lezing: Lukas 23, 34b-36
Elfde statie Lezing: Lukas 23, 32-34 MB

Muziek: Psalm 22 instrumentaal
Twaalfde statie Lezing: Johannes 19, 28-30
De Paaskaars wordt gedoofd
Stilte
Zingen: O hoofd vol bloed en wonden, LB 576 1 en 7

Dertiende statie Lezing: Johannes 9,31-38
Zingen: O kostbaar kruis, o wonder Gods, LB 578 1,5,6
Veertiende statie Lezing Johannes 19, 39-42
Stilte
Zingen: Nu valt de nacht (LB 590)

Collecte
Er is op Goede Vrijdag slechts één collecte, bestemd voor Voedselbank De Rijglaars
Juist in deze tijd zijn veel mensen afhankelijk van de Voedselbank. Helpt u mee om hen ook en zeker in tijd van coronacrisis te ondersteunen?