Datum/Tijd
19/04/2020 10:00 - 11:00 uur

Categorieën


Beloken Pasen

Kerkdienst via kerkomroep.nl en Youtube
Voorganger: ds. Wim van der Aa
Organist: Ben de Rooij

Inleiding: Orgelspel over Psalm 63 (een bewerking van A.C. Schuurman)
Welkom door ouderling + Stil gebed
Votum en groet
Liedboek 63: 1 en 3
Verootmoediging met gebed en gebod uit Kol 3
Liedboek 139B
Kindermoment
Schriftlezing: Johannes 20: 19-29
Lied Were you there when they crucified my Lord
Preek
Meditatieve muziek door Ben de Rooij : een feestelijke bewerking van Joachim Frisius over lied 642
Collecte
Gebeden
Slotlied: ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
Wegzending en zegen
Lied 428: Life so full I give to you

Collecte
De eerste collecte op deze zondag is voor de diaconie, de tweede collecte en de uitgangscollecte zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters.