Datum/Tijd
03/05/2020 10:00 - 11:00 uur

Categorieën


Kerkdienst 10.00 uur vanuit de Kerk aan de Haven
Voorganger: ds. Bert van der Linden
Pianiste: Lia van Kalmthout-Born
Via Kerkomroep.nl of via YouTube

Vijf mei is een feestdag. Dit jaar is het op de kop af 75
jaar geleden dat de wapenstilstand tussen het Duitse
bezettingsleger en de geallieerden werd getekend. Op
5 mei 1945 capituleerden de nazi’s en was Nederland
bevrijd. Al decennialang leven wij God zij dank in een
rechtsstaat in vrede, vrijheid en veiligheid.

Vier mei is de dag van de dodenherdenking. Om acht
uur maandag valt er een wonderlijke stilte over
Nederland. We gedenken dan de doden die vielen in de
Tweede Wereldoorlog en tijdens militaire acties daarna.
Op de Dam zal het dit jaar door de coronacrisis stiller
zijn dan anders. In de dienst van 3 mei zullen we stil zijn
voor de gevallenen maar ook voor de overledenen ten
gevolge van de coronacrisis.

Zondag valt de nadruk op de strijd tegen
onmenselijkheid en Jodenhaat. Ieder mens is
geschapen naar Gods evenbeeld. En overal waar een
mens bedreigd, of erger nog vermoord wordt, wordt
Gods evenbeeld geweld aangedaan. En dit kwaad
begint waar het respect eindigt.

De lezing uit Exodus 17 brengt ons bij de strijd van Israël
en Amalek tijdens de woestijntocht. ‘De Heer heeft een
strijd tegen Amalek, in alle komende generaties’, eindigt
het Bijbelgedeelte. Deze laatste zin stelt de vraag aan de
orde naar de ‘heilige oorlog’. Kan men zo snel de vijand
identificeren als de vijand van God? En omgekeerd: is
Amalek geschiedenis of komt het nu nog voor en in
welke gedaante? Juist rond 4 en 5 mei krijgen deze
vragen extra gewicht.

Toon Gouda vertelt over de bevrijding van Waalwijk en
de rol van de Kerk aan de Haven hierin.

Lezing: Exodus 17 : 8-16
Liederen: Lied 221 : 1 en 3, 940 : 1 en 2, 1010 : 1 en 3,
66 : 1 en 7 en 426.

Collecte
De eerste collecte op deze zondag is voor de Noodhulp
van Kerk in Actie, de tweede collecte en de
uitgangscollecte zijn bestemd voor het werk van de
kerkrentmeesters.