Datum/Tijd
26/04/2020 10:00 - 11:00 uur

Categorieën


Kerkdienst: via kerkomroep.nl of youtube om 10.00 uur uit de Kerk aan de Haven
Voorganger:Ds. Bert v.d. Linden
Organist: Reinier Korver

‘Veel christenen horen de stem van God in coronacrisis,’ stond er boven een artikel in het Nederlands Dagblad. Een waardevolle gedachte. Een grote groep lezers denkt dat God de mensheid tot bezinning wil brengen. Er wordt verband gelegd tussen de crisis en onze omgang met de schepping. Anderen wijzen erop dat gebeurtenissen ons leren hoe weinig de mens zelf in de hand heeft.

De vraag is of we wat deze periode aan bezinning oplevert mee zullen nemen naar de toekomst. Hoe gaat het na deze crisis verder? Op de oude voet of toch anders? Of te wel horen we hierna nog altijd de stem van God?
In de Bijbel komen we volgelingen van Jezus tegen met Pasen achter de rug. Een diep ingrijpende gebeurtenis. Als God ergens spreekt, dan toch op Pasen. Desondanks zijn Jezus’ volgelingen weer in hun oude doen terecht gekomen, vertelt het evangelie van Johannes in het laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek. Er is bij hen weinig veranderd. De vissers zijn gewoon aan het vissen op het Meer van Tiberias. De opgestane Heer leeft blijkbaar niet voor hen. Of een beetje. De routine beheerst de vissers, de macht van de gewoonte. De stem van God lijkt weggevallen. Opeens verschijnt de levende Heer aan hen.

Welke invloed heeft de opgestane Jezus op de manier waarop wij de dingen doen en beleven?
Lezing: Johannes 21 : 1 – 14
Liederen: Lied 642 : 1, 2 en 3, 653 : 1 en 7, 655 : 1, 2 en 3, 89 : 1 en 428; orgelimprovisatie op het Wilhelmus.

Collecte
De eerste collecte op deze zondag is voor de diaconie, de tweede collecte en de uitgangscollecte zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters.