Datum/Tijd
24/05/2020 10:00 - 11:00 uur

Categorieën


Voorganger: Ds Bert v.d Linden
Organist: Dhr. Sietse van Wijgerden

Wezen zondag is de naam van de zondag die tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren ligt. In het oosten was het
een verschrikking om wees te zijn. Het evangelie van Johannes gebruikt het woord in figuurlijke zin. Leerlingen
die hun rabbi, hun leermeester, kwijt zijn geraakt zijn als wezen. Verlaten en kwetsbaar. Jezus had afscheid
genomen van zijn leerlingen. Ze moesten het verder zelf maar uit zien te zoeken? Wezenzondag klinkt in eerste
instantie triest. Het evangelie vertelt meer.

Letterlijk zijn er nog altijd 145.000.000 weeskinderen op aarde. Hun lot is op veel plekken in de wereld niet
benijdenswaardig. De naam van deze zondag alleen al zet deze kinderen zonder ouders voor het voetlicht en
herinnert ons eraan dat de zorg voor deze kwetsbare groep in het DNA van de kerk zit. Gods stem om er als geloofsgemeenschap voor weeskinderen te zijn klinkt vandaag weer net even iets luider.

In onze gebeden denken we in het bijzonder aan de kinderen en medewerkers van het Children Home in
Chennai (India) van ds. Prem. Ook zij hebben te kampen met de problemen die het coronavirus wereldwijd
veroorzaakt.

Lezing: Johannes 14 : 16 – 26
Liederen: Lied 274 : 1 en 2, 680 : 1, 2 en 4, 663 : 1 en 2,
themalied Wezenzondag, Lied 642 : 1, 2 en 8 en 418 : 1 en 3.

COLLECTE
Zondag 24 mei
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede
collecte en de uitgangscollecte zijn bestemd voor het
werk van de kerkrentmeesters.