Datum/Tijd
21/06/2020 10:00 - 11:00 uur

Categorieën


Voorganger : ds. Jan Boom (’s Gravenmoer)
Organist: Sietse van Wijgerden

In het leesrooster voor deze zondag vinden wij teksten uit Jeremia 20 en Mattheüs 10. Het gaat om spannende
teksten, die trouwens uitstekend bij elkaar passen. Maar tegelijk roepen ze vragen op: hoe zit het met de tegenstelling tussen ‘schapen’ en ‘wolven’? Is dat niet erg rigoreus? Hoe gaan wij daar in het jaar 2020 mee om?
Vooral wil ik verkennen hoe wij Jezus’ opdracht ‘Ik zend jullie…’ in de praktijk kunnen brengen. Het spreekt mij in
dat verband aan dat de woorden uit Matt. 10 ook Pinksterwoorden zijn: ‘… het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt’, zegt Jezus.

Lezing: Jer. 20 : 7 – 13, Matt. 10 : 16 – 33
Liederen: Gez. 968 : 1, Psalm 69 : 3 en 8, Psalm 19 : 5,
Gez. 835 : 1, Gez. 835 : 2, Gez. 968 : 4 en 5

COLLECTE
De eerste collecte op deze zondag is voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie, de tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters.