Datum/Tijd
14/04/2019 10:00 - 11:15 uur

Locatie
Kerk aan de Haven

Categorieën


Palmzondag
Deze zondag zal een familieviering zijn, voorbereid door
de Kinderkerk en het team van Kerk voor Jou. Een
viering die anders van opzet is dan een ‘gewone’ viering.
Zo drinken we koffie gelijk na de preek. Terwijl de
kinderen de palmpaasstokken maken, kunnen de
volwassenen met elkaar in gesprek over de preek, aan
de hand van gespreksvragen die op de statafels zullen
liggen. Verder willen we iedereen vragen om voorbeden
op te schrijven op de post-its die op de tafels liggen.
Deze kunnen op de gebedsmuur geplakt worden, die
voorin de kerk staat.
Ook zingen we zondag niet met
het orgel, maar met filmpjes van YouTube. Zo was het
mogelijk om andere liederen te kiezen, liederen die de
kinderen op school ook zingen. De kinderen zullen in
optocht door de kerk lopen met hun palmpaasstokken
en daarna uitleggen wat de symbolen betekenen die aan
de stok hangen.

We lezen het verhaal van de intocht in Jeruzalem uit het
evangelie van Lukas, Lukas 19,29-40.