Datum/Tijd
17/02/2019 10:00 - 11:15 uur

Locatie
Ambrosiuskerk

Categorieën


Komende zondag zal er weer een diaconale
accentdienst zijn. Het diaconale doel wat in deze dienst
centraal staat is de stichting ‘Chris’ en ‘Voorkom!’
‘Chris’ biedt kinderen en jongeren een luisterend oor via
chat en e-coaching.
Daarnaast bieden zij trainingen, voorlichtingen en
coaching op maat, bijvoorbeeld over groepsdruk of het
aanpakken van pestgedrag.
Met ‘Voorkom!’ wil de stichting kinderen en tieners
voorlichting geven over middelengebruik. Dit doen zij
door het verzorgen van preventielessen die voornamelijk
op scholen worden gegeven.

Eén van de medewerkers, mevrouw Renate Bos, zal
tijdens de viering een korte presentatie verzorgen, na
afloop van de dienst is er gelegenheid om met haar in
gesprek te gaan.

We lezen uit Psalm 8 waarin de verwondering centraal
staat. Wij zijn zo klein in vergelijking met Gods
schepping, toch zijn wij heel bijzonder.
God vindt ons belangrijk en ziet naar ons om.