Datum/Tijd
10/03/2019 10:00 - 11:15 uur

Locatie
Ambrosiuskerk

Categorieën


Zondag is het de eerste zondag in de Veertigdagentijd.
Zes zondagen lang gaan we op weg naar Pasen. Deze
eerste zondag horen we het verhaal over Jezus in de
tempel. Na zijn intocht in Jeruzalem (waarover we horen
op Palmpasen, 14/4) gaat Hij naar de tempel. Daar
schrikt Hij van wat Hij ziet en hoort. Hij wordt boos en
komt in actie. De werkelijkheid in de tempel staat erg ver
van het ideaalbeeld af. Zo is het ook vaak in ons leven.
Hoe gaan we daarmee om? Hoe zorgen we ervoor dat
onze idealen niet verdwijnen?

Omdat het Veertigdagentijd is, is er voor de kinderen
een project. Dit jaar heet dat ‘locatie Jeruzalem’ en
volgen we Jezus tijdens belangrijke momenten uit het
Paasverhaal. Met behulp van een plattegrond en
bouwplaten wordt zijn reis door Jeruzalem duidelijk. Ook
is er een projectlied met iedere week een ander couplet,
passend bij het verhaal van de zondag.