Datum/Tijd
21/07/2019 10:00 - 11:30 uur

Locatie
Kerk aan de Haven

Categorieën


De komende 2 zondagen gaat het over ‘Jakob in duplo’.
Beide keren is het nacht. A.s. zondag ontmoeten we de derde ‘aartsvader’ van Israël in de woestijn, op de vlucht
voor broer Esau. Jakob is een handige jongen, zoals zijn naam ‘ja’akov’ al aanduidt. Eerst sleept hij met een bord
soep het eerstgeboorterecht in de wacht, om daarna op slinkse wijze de erfelijke zegen van [groot]vader
Abraham te ontfutselen. Weliswaar op initiatief en met medewerking van moeder Rebekka…maar toch! De
blinde vader Isaäk aarzelde nog even vanwege de ‘vreemde’ stem van zoonlief, maar de ‘geitenharige’
handen gaven de doorslag. Geen wonder dat alles in de soep loopt. Jakob, een mensenleven. De HERE GOD
voor de voeten lopen, je medemens bedriegen, verdriet doen, je toekomst een zwart gat…! Maar dan, in de
woestijn, een bijzondere droom, een visioen over een open hemel. De steen waarop hij sliep installeert hij tot
een gedenksteen. En hij noemt die plek [in ’t Hebreeuws is plek/plaats: maqoom, in ’t Jiddisch:
Mokum!] ‘Beth-el’ = Huis van GOD. Op de zwerftocht van je leven kun je zomaar ineens een ‘Mokum’ vinden,
een plek waar je gevonden, gezien wordt en je thuis weet.