Datum/Tijd
28/04/2019 10:00 - 11:15 uur

Locatie
Kerk aan de Haven

Categorieën


De eerste zondag ná Pasen lopen we, het rooster van ‘Kind
op Zondag’ volgend, met de Emmaüsgangers mee. Een
overbekende geschiedenis, maar altijd weer boeiend en
actueel. Tevens in gedichten en schilderkunst hoorbaar en
veelkleurig zichtbaar gemaakt. Deze zondag draagt de naam
‘beloken Pasen’: de luiken zijn nog dicht, de ogen geloken.
De Latijnse naam luidt: ‘quasimodo geniti: als pasgeboren
kinderen’. Dat laatste naar een zinsnede uit de 1e Petrusbrief
[1,2.2]. Want wat geloven betreft staat de eerste
christengemeente nog in de kinderschoenen…en wij [wellicht] met hen! “Geloven als een kind”, zei Jezus immers. Ná Pasen
zoekt Jezus de mensen op die het niet kunnen geloven: de
discipelen, Maria Magdalena, Thomas en die twee uit het
dorp Emmaüs…! Zij HOREN de Schriften, ‘Mozes’ [de Tora] en de profeten, en krijgen tekst en uitleg. En al horende weg
gaan ze het ZIEN …”bij het breken van het brood”, gaan hun
ogen open, komt de herkenning, krijgen ze zicht op het
Paasgebeuren. Én… ”zij stonden op”… om het te delen met
anderen. Dus “…NIET ZWIJGEN”! Opstaan is je verheffen
omdat je iets te zeggen hebt, is samen op weg zijn, hier op dit
oude ‘aardland’, op weg naar het nieuwe. En…de Heer is hun
en onze reisgenoot!