Datum/Tijd
03/03/2019 10:00 - 11:15 uur

Locatie
Ambrosiuskerk

Categorieën


Deze keer een andere kijk dan gebruikelijk op het lijden
en sterven van Jezus. ‘Christus is overwinnaar’ is de
naam van een visie die in de eerste duizend jaar van de
christelijke denkgeschiedenis erg populair was. Er wordt
benadrukt dat Jezus bij de kruisiging en opstanding het
kwaad overwon. Juist toen hij zogenaamd ‘verslagen’
werd door zijn tegenstanders, behaalde hij zijn zege. Het
klinkt erg tegenstrijdig.

Wat betekent het geloof in de overwinning van Jezus
Christus voor ons doen en laten? Vieren we misschien
ook anders dan gebruikelijk het avondmaal? Hoe
relevant is een overwinning die nog niet zoveel feitelijks
oplevert en nauwelijks het verschil maakt?

Lezing: 1 Korintiërs 15 : 50 – 58