Datum/Tijd
19/04/2019 19:30 - 20:45 uur

Locatie
Kerk aan de Haven

Categorieën


Het klinkt wat vreemd: de Protestantse Gemeente viert
Goede Vrijdag met Maria. Als een rode draad loopt het
indrukwekkende gedicht ‘De bedroefde moeder’ door de
viering heen. Inderdaad, door de ogen van Maria kijken de
aanwezigen naar wat er gebeurd is op Golgotha.
Het evangelie vertelt kort na de geboorte van Jezus, dat de
ziel van Maria eens door een zwaard zal worden doorboord.
Die pijn ervaart deze moeder als zij getuige is van de
kruisiging van haar zoon. De muziek van Pergolesi in
combinatie met de woorden van ‘De bedroefde moeder’
(Stabat Mater dolorosa) vertolkt weergaloos, wat er op dat
moment door haar heen moet zijn gegaan. De aanwezigen
worden uitgenodigd zich ook te verdiepen in het lijden en
sterven van Jezus en er betekenis aan te geven voor hun
eigen leven.

Goede Vrijdag maakt stil. De sopraan Marijke Groenendaal en
de alt Sarah Mareels zullen, begeleid door de organist
Ben de Rooij, in die stilte gedeelten uit het Stabat Mater l
laten horen.