Datum/Tijd
21/04/2019 10:00 - 11:15 uur

Locatie
Kerk aan de Haven

Categorieën


Wereldwijd zal er op zondag 21 april uitbundig stil worden
gestaan bij de opstanding van Jezus Christus. Hij is niet dood,
maar leeft! Dit jaar viert onze gemeente ‘een liefde die sterker
is dan de dood’ met Black Gospel. The Inspirational
Community Gospel Choir uit Tilburg zal op het podium staan.

Met een verwijzing naar de enorme sluitsteen voor het graf
van Jezus, zal het thema van de dienst ‘Als de steen rollen
gaat…’ zijn. De steen symboliseert een leven dat afgeschreven
en begraven is. God blijkt sterker dan de zwaarste steen.
Het Paasfeest is voor de kerken het grootste feest van het jaar.
Dat mag te horen zijn! Black Gospels zullen aan de vreugde
van de opstanding stem geven.

Gospel betekent letterlijk ‘goed verhaal’. Pasen is een goed en
sterk verhaal. Iedereen die mee wil vieren is van harte
welkom!