Datum/Tijd
07/04/2019 10:00 - 11:15 uur

Locatie
Kerk aan de Haven

Categorieën


Op zijn tocht door Jeruzalem naar Pasen wordt Jezus
als een crimineel in het gerechtsgebouw voorgeleid aan
Pontius Pilatus. De Romein moet rechtspreken of wat
daar voor door moet gaan. Ervaren als Pilatus is, dringt
hij direct door tot de kern van de zaak: ‘Jezus, bent u de
koning van de Joden?’ Dat klopt en dat klopt toch ook
weer niet. ‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld,’ maakt
de koning met een doornen kroon zijn zaak nog
gecompliceerder, dan deze al is.

Met de kennis van nu of liever gezegd met de kennis
van na Pasen weten we dat hij de koning is en wel van
de hele wereld. Zijn volgelingen willen hem alle macht
op aarde geven. Wat dat in kan houden, daar gaan 10
ambassadeurs van het Willem voor naar Brazilië. Wij
noemen hun namen in onze gebeden en geven aan hen
de zegen van God op hun reis mee.