Datum/Tijd
24/03/2019 10:00 - 11:15 uur

Locatie
Kerk aan de Haven

Categorieën


In de veertigdagentijd zijn we met Jezus onderweg naar
Pasen. Deze zondag staan we stil bij zijn worsteling in
de hof van Gethsemane. Diezelfde nacht nog zal hij
gevangen genomen worden en de volgende dag
sterven.

Lucas, de evangelist van het gebed, besteedt uitgebreid
aandacht aan de persoonlijke gebeden van Jezus. Deze
keer zoomt hij in op Jezus’ indringend gebed in een
crisissituatie: ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker
van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt
gebeuren.’

Het gebed van Jezus in de hof van Gethsemane vormt
het uitgangspunt van de preek. Ons leven lijkt op een
heleboel puzzelstukjes. We kijken ernaar en we zien
eerst alleen de stukjes en we verliezen vervolgens het
overzicht. Bidden helpt om van die stukjes weer één
beeld te maken.