Datum/Tijd
19/11/2014 20:00 - 22:45 uur

Categorieën


Isis. Oekraïne. Taliban. Allemaal begrippen die ons in westerse landen bedreigend overkomen. Zodanig dat landen als de onze menen met gewapende macht te moeten ingrijpen.
We weten vaak heel weinig van genoemde bewegingen en landen. Maar onze media berichten zodanig dat er angst ontstaat. Vaak worden we bar weinig feitelijk geïnformeerd over deze bewegingen en landen en handelen we vooral op gevoel en wellicht ook vooroordeel. Die media hebben echter veel macht; ze worden snel geloofd! Sterker nog: die media dienen allerlei belangen, politieke en economische, en helpen die om ons te verleiden bepaalde keuzes te maken. Maar: doen die keuzes recht aan de historiciteit en de motieven van deze landen en bewegingen?

Kerk en Vrede staat – net als inmiddels de Wereldraad van Kerken – voor de rechtvaardige vrede. En gaat dus een pelgrimstocht van gerechtigheid en vrede. Een weg van actieve geweldloosheid, waarin de profeten van Israël en Jezus ons voorgingen, later gevolgd door o.a. Gandhi en Martin Luther King.
Vaak wordt Kerk en Vrede dwars gevonden omdat ze kritisch denkt over de vijandbeelden zoals die ons worden voorgehouden. Dat past een christelijke beweging: Jezus heeft ons immers zelf geleerd dat het onze verantwoordelijkheid is om vijandschap tegen te gaan en veel te investeren in het ombuigen ervan in goede verhoudingen. Dat houdt dus in: geen dingen goedpraten maar uiterst kritisch kijken. Je moet zoiets maar durven!!!

We gaan ons daarom buigen over een concrete situatie in de wereld. Die situatie is uiteraard nog niet bekend als, maanden voorafgaand aan deze avond, deze uitnodiging wordt gedrukt, maar zal enkele weken van te voren via de nieuwsbrieven bekend worden gemaakt.