Avondmaal

De viering van het avondmaal vindt plaats op de eerste zondag van de oneven maand en op Witte Donderdag. Gasten in de dienst zijn hartelijk welkom aan de Tafel van de Heer. Ook de kinderen zijn welkom.
Op de avondmaalszondag van maart, juni, september en november wordt er avondmaal gevierd in de Antoniushof (15.30 uur) voor de bewoners en voor gemeenteleden die die niet in staat zijn de kerkdienst bij te wonen.