Leren & Ontmoeten

De werkgroep leren & ontmoeten organiseert bijeenkomsten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Zo is er elke zondag na de kerkdienst koffie, thee en limonade om met elkaar na te praten over de dienst of om elkaar beter te leren kennen.

De werkgroep Vorming &Toerusting PGML biedt een gevarieerd programma met bijeenkomsten waar mensen kunnen ‘leren’.

Contactadres: Ton Rosier
Tel : 06-5287 5856
E-mail: ton.rosier20@gmail.com

Programma voorjaar 2020

Catechese/jongerengroepen

Voor verschillende leeftijdsgroepen is er catechese. Om meer te leren over het geloof, en om er met elkaar over in gesprek te gaan.

Lees verder
Catechese/jongerengroepen

Voor wie wil of overweegt belijdenis van zijn of haar geloof af te leggen, wordt een serie gespreksavonden georganiseerd door de predikanten van de Protestantse Gemeente Waalwijk. Datum en tijd worden in overleg met de groep vastgesteld.
Leeftijd vanaf ca. 18 jaar.

Lees verder
Gespreksgroepen

In de Protestantse Gemeente Waalwijk zijn er diverse gespreksgroepen. Klik hier voor meer informatie en/of neem contact op met één van de predikanten.

Meer informatie