Wie is waardig om de wereld te regeren?

Dinsdag de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De strijd zal gaan tussen Donald Trump en Hillary Clinton. De wereld vraagt zich na alle verkiezingsgeweld af of Trump een waardige president zal zijn zo hij gekozen mocht worden. En wat te denken van Clinton en de soap van de verdwenen e-mails? Past haar het predicaat ‘presidentieel’?
In Openbaring 5 speelt de vraag naar ‘waardig zijn’ de hoofdrol. Er ligt op de rechterhand van God een boekrol met zeven zegels verzegeld. ‘Wie is waardig om de zegels te verbreken en de boekrol in te zien?’ vraagt een engel. Wie verdient het om te regeren?
Een lam dat tegelijkertijd een leeuw is, opent de boekrol. Dat blijkt om te zingen!

Openbaring 5 : 1 – 10

‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken.’

Openbaring 5 : 9

Waardig?
Aanstaande dinsdag vinden de verkiezingen van de machtigste man op aarde plaats: de president van Amerika. De wereld vraagt zich af Donald Trump wel waardig is om deze hoge positie zo hij gekozen wordt in te nemen. Hij beledigt, daagt uit en slaat wild om zich heen, melden de media. Gemiddeld vertelt Trump in zijn toespraken elke vijf minuten een onwaarheid. Hij schept op over zijn rijkdom. Blijkt niet gehinderd te worden door bijster veel kennis van zaken.
Om over zijn discriminerende en macho-uitlatingen ten aanzien van vrouwen maar te zwijgen. Je kunt zijn woorden en daden niet met goed fatsoen presidentieel noemen. Donald straks in het Witte Huis?

De maatstaf waardig speelt een hoofdrol in Openbaring 5. In een visioen ziet de profeet Johannes in de hemel de Eeuwige op de troon zitten. ‘Toen zag ik dit:,’ schrijft hij, ‘degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol, die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld.’
Stelt de verzegelde boekrol het testament voor, waarin de laatste wil van God is vastgelegd? De Romeinse wetgeving schreef voor, dat een testament verzegeld moest worden met zeven zegels van zeven getuigen. Het verbreken van de zegels is dan het ten uitvoer leggen van ‘Gods laatste wil’. Tot groot verdriet van de ziener Johannes was er in geen velden of wegen een waardige sterveling te bekennen, die de boekrol mocht openen en inzien. We bedoelen het allemaal vreselijk goed, om van de minder goede bedoelingen, die er ook zijn, maar te zwijgen, er is echter geen enkel schepsel integer genoeg om de wil van God tot het einde toe te realiseren. ’t Is om te huilen. ‘Het deed mij veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te open en hem in te zijn,’ schrijft Johannes. Niemand waardig!

Iemand waardig
In de tijd dat de Openbaring geschreven is, in de eerste eeuw na Christus, kwam de combinatie boek-waardig meer voor. Religieuze boeken met een geheime inhoud mochten niet zomaar bij Jan en alleman terecht komen.
De gevoelige informatie zou in verkeerde handen kunnen vallen. Pas na grondig onderzoek van het gedrag werd het predicaat ‘waardig’ aan een persoon toegekend. Hij of zij mocht zich op de hoogte stellen van de geheime boodschap vervat in het bijzondere boek. Dit idee lijkt mee te spelen in de Openbaring. God heeft in zijn rechterhand een boek met geheime inhoud en bestemd voor een ingewijde en een engel met een stem als een klok vraagt met klem: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’
Het geschapene staat er onthand in de hemel bij. Plots blijkt er gelukkig toch in de hemel iemand te zijn met een overtuigend bewijs van goed gedrag. ‘Midden voor de troon, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was.’ Het is een aanduiding voor Jezus Christus die 35 keer in het Nieuwe Testament ‘het lam’ wordt genoemd. Het lam is een verwijzing naar de overtuiging dat hij voor de zonde van wereld geleden heeft en zichzelf als offer gegeven heeft.
Het teken van de slachting, de wond in de hals, het trauma, is nog zichtbaar.
Jezus is de gekruisigde. Wel is er iets vreemds aan de hand met het dier dat rechtovereind staat. Een lam dat geslacht is staat niet meer en een lam dat staat in niet geslacht. Wat wordt bedoeld met dit onmogelijke? Dit: Jezus gekruisigd, gestorven en begraven is tegelijkertijd de opgestane Heer. Of om het met het beeld uit de Openbaring te zeggen: hij is tegelijkertijd de overwinnende Leeuw uit de stam van Juda. ‘De koren in hemel zingen vervolgens het lam alle lof toe en een scene die nog meer overdonderd dan de opening van Olympische Spelen of. Met ‘U bent waardig om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal!’ prijzen zij zijn verdienste voor de mensheid de hemel in. De componist Händel vertolkte deze spectaculaire lofprijzing voor Jezus Christus op een magnifieke manier in zijn Messiah. Het Lam dat tegelijkertijd een Leeuw is waardig bevonden de laatste wil van God ten uitvoer gaan brengen. Hij is het waard!

Gods testamentl
De verzegelde boekrol, de laatste wil van God, die samenvalt met de inhoud van het boek de Openbaring, bestaat uit de eindoverwinning op het kwaad.
Kwaad raakt iedereen. De dood treft iedereen en elke naam zinkt weg in de vergetelheid van de geschiedenis. Er is onderdrukking door grote en kleine tirannen, de dreiging van verlatenheid en verwerping, van niet gezien zijn, geen naam hebben, oplossen in het niets. De laatste wil van God, de christelijke toekomstverwachting, geeft een antwoord op deze bedreigingen, dat opkomt uit de dood en opstanding Jezus Christus. Onze hoop is dat door de diepte heen er een einde komt aan alles wat het werk van God kapot maakt. De boekrol, Gods testament, zijn laatste wil, de Openbaring, de christelijke toekomstverwachting, onze hoop legt deze levensvraag bij ons neer: Wie of wat is in het heden en in de toekomst bepalend voor ons? Wie of wat stuurt ons aan? Zijn dat de heersende machten, waaronder we leven, of is het dit Lam, de levende Christus, die wij als Heer dienen? Die Jezus, die op aarde rondging, die mensen genas in naam van God, richting schonk aan wie de weg kwijt waren zijn leven uit liefde gaf en die leeft. Is hij voor ons bepalend voor de toekomst, die als een boekrol in de hand van God ligt? Wie, hoe onwaardig men ook is, zich in het avondmaal gelovig verbindt met Jezus Christus, het Lam, geeft een duidelijk antwoord. Overigens, zouden Hillary Clinton en Donald Trump thuis in de States het avondmaal vieren?

Geef een reactie