Wervingsactie ambtsdragers Ambrosiuskerk van start!

Download de folder van de wervingsactie met het aanmeldingsformulier!

let opDe onderstaande toespraak hield Geert Hulsbos, voorzitter van de wijkkerkenraad Ambrosiuskerk, voorafgaand aan de kerkdienst van 14 februari tijdens de koffie:

Het is ongewoon: eerst een kennelijk belangrijke mededeling, gevolgd waar het ons eigenlijk om gaat – de verkondiging van het Woord.Daar is aanleiding toe. De Ambrosiuskerk kent een ernstige bloedarmoede. Het aantal ambtsdragers wordt te klein en dit brengt mee dat er al snel, in de komende zomer, op formele gronden geen beslissingen meer genomen kunnen worden.

Daarom de oproep. Een riskante oproep. Want we vragen u het volgende:

U krijgt zo dadelijk een folder. Daarop staan de kerkenraadsfuncties die beslist vervuld MOETEN worden om als gemeente te kunnen functioneren. We vragen u deze zorgvuldig te lezen. Let wel: alle genoemde vacatures MOETEN vervuld worden om als wijkkerkenraad te kunnen functioneren. We vragen een bestuurlijk MINIMUM om te kunnen functioneren. Dan graag invullen:

Er wordt gevraagd na te denken over de vraag welk u bekend persoon in onze kerk uitermate geschikt zou zijn voor één van de genoemde functies.

Dat is makkelijk – wijzen naar anderen. Maar misschien helpt het gemeenteleden als ze weten dat ze kennelijk het vertrouwen van anderen genieten om zich beschikbaar te stellen.

Ook wordt gevraagd na te denken over de vraag welke functie u zou kunnen vervullen. Dit is voor een aantal mensen weer minder makkelijk – want dan moet je inderdaad je verantwoordelijkheid nemen. Wees daarbij niet al te bescheiden.

De gevraagde inspanning? Valt eigenlijk wel mee. Het varieert in totaal tussen 8 en 10 avonden per jaar. En natuurlijk wat tijd om de te bespreken stukken te lezen en daar wat over na te denken.

We streven in de toekomst naar een kleiner aantal ambtsdragers. Dat zal in het verband van onze beide gefuseerde kerken (dus: samen met Kerk aan de Haven) uitgeknobbeld moeten worden. En optimaal mensen aan de slag buiten allerlei vergadercircuits. Maar op de achtergrond is er altijd een bestuur nodig dat kan worden aangesproken op wat er in de gemeente gebeurt. Wij vragen ook met het ook hierop naar een MINIMUM aan ambtsdragers.

Graag ingevulde formulieren uiterlijk op 6 maart (3 weken de tijd!) inleveren. Kan vanaf dit moment. Direct na 6 maart komen we op de oogst die jullie gaan opleveren terug. Hopelijk met de mededeling dat we na de zomer volop vorm kunnen blijven geven aan onze gemeente, de eredienst, het diaconaat, het jongerenwerk.

De eerste reactie is deze week al gekomen. Ineke Foort gaf aan dat ze de functie DIAKEN wil vervullen. Daar zijn we heel blij mee.

Stel: een aantal leden van onze kerk wijzen naar iemand die geschikt wordt gezien voor één van de genoemde functies. Uiteraard zullen wij als kerkenraad deze mensen persoonlijk benaderen. Dan is er vertrouwen in deze persoon – en dan is het jammer als dit vertrouwen niet vertaald kan worden in de te verwachten bijdrage aan onze gemeente. Voel je dan alsjeblieft vereerd als bijvoorbeeld deze persoon met al zijn overtuigingskracht bij je op de stoep komt te staan.

Maak de dingen niet moeilijker dan ze zijn. Een eerste ingeving van “dat zou ik best wel kunnen” is vaak goed. Je weet van jezelf ook wel ongeveer waar je goed in bent, waar je plezier in kunt scheppen.

Tenslotte: juist als er dingen zijn in onze gemeente die je niet aanstaan zou je op de vraag om mee te werken moeten ingaan. Jouw stem klinkt beslist verstaanbaarder als we meermalen per jaar met je in gesprek zijn tijdens de vergaderingen. Dan heb je alle gelegenheid om bij te sturen en dingen te verbeteren. De zittende kerkenraadsleden weten niet altijd alles en worden graag gevoed in hun denken.

Dan gaan we nu vieren. Daar gaat het ons om: de inspiratie door wat de Schrift ons te vertellen heeft. Ik verzoek u om in de kerkruimte plaats te gaan nemen.

Download de folder van de wervingsactie met het aanmeldingsformulier!

Geef een reactie